PL EN


2002 | 4 | 121-140
Article title

Wybór Biskupa Rzymu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Analizując historię papiestwa, można postawić dwa zasadnicze pytania: 1) w jaki sposób dotychczas dokonywano wyboru osoby, pełniącej tak ważną posługę w Kościele; 2) jak będzie przebiegało konklawe, podczas którego zostanie wybrany nowy Biskup Rzymu. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na powyższe pytania. Stanowi on rys historycznoprawny ukazujący genezę i rozwój norm dotyczących instytucji konklawe, ze szczególnym uwzględnieniem problemu dążeń Kościoła do uniezależnienia się od wpływów na wybór Biskupa Rzymu osób i władz świeckich.
Year
Volume
4
Pages
121-140
Physical description
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
References
 • E. Sztafrowski, Podręcznik..., s. 10.
 • E. Sztafrowski, Prawo kanoniczne w okresie odnowy soborowej, t. 1, Warszawa 1976, s. 266-267;
 • F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne, t. 1, Opole 1957, s. 433
 • F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. 1, Kraków 1932, s. 433.
 • F. Jop, Nowe prawo o Stolicy Apostolskiej wakującej i o wyborze papieża, Kronika Diecezji Sandomierskiej, 36-40(1943-1947), s. 62.
 • H. Stadler, Leksykon papieży i soborów, Panda 1992, s. 321; ;
 • K. Dopierała, Księga papieży, Pallottinum 1996, s. 503.
 • K. Romaniuk, Św. Piotr. Życie i dzieło, Katowice 1995, s. 23.
 • M. Banaszak, Historia Kościoła katolickiego, t. 1, Warszawa 1989, s. 268.
 • M. Lehnert, Nie lękaj się być papieżem, TP 1996 nr 10.
 • M. Żurowski, O duchowieństwie w szczególności, Warszawa 1970, s. 23;
 • P. Majer, Większość głosów wymagana do wyboru papieża według Konstytucji Apostolskiej Jana Pawła II Universi Dominici Gregis, Analecta Cracoviensia XXIX (1997), s. 658-678.
 • R. Fischer-Wollpert, Leksykon papieży, Kraków 1990, s. 16.
 • S. Sołtyszewski, Wakans Stolicy Apostolskiej i wybór papieża w świetle motu proprio Jana XXIII “Summi Pontificis electio”, “Prawo Kanoniczne” 7(1964) nr 1-2, s. 234-235
 • T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 2, Olsztyn 1986, s. 114.
 • V. Navarette, In praecepta Vacante Sede Apostolica valitura annotationes, “Periodica de re morali canonica liturgica” 52(1963), s. 211;
 • W. Wójcik, Nowe prawo o wyborze papieża, “Prawo Kanoniczne” 20(1977) nr 3-4, s. 89;
 • W. Wójcik, Projekt rozszerzenia kolegium wyborców papieża, “Prawo Kanoniczne” 18(1975), nr 1-2, s. 30.
 • Z. Zieliński, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, t. 2, Poznań 1986, s. 6-7
 • W. Góralski, Lud Boży. Kościelne prawo osobowe, Częstochowa 1996, s. 109
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f70ecf8a-5bdb-4716-832d-7d2b056a8673
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.