PL EN


2019 | 3/2019 | 79-96
Article title

Diagnosis of the behavioural basis of decisions made in the area of pension provision and application in stimulating additional savings for old age

Content
Title variants
PL
Podstawy behawioralne decyzji w obszarze zabezpieczenia emerytalnego – diagnoza i zastosowanie w stymulowaniu dodatkowych oszczędności na starość
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper draws attention to the behavioural aspects of decisions in the area of supplementary pensions and indicates the use that can be made of behavioural economics achievements in stimulating long-term savings for old age. The types of cognitive errors that affect the retirement savings decisions are presented and discussed, as well as automatic enrolment options and saving rules applicable in occupational pension plans conducive to increasing retirement savings.
PL
W artykule zwrócono uwagę na behawioralne aspekty decyzji w obszarze dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego oraz wskazano, jakie może być zastosowanie dorobku ekonomii behawioralnej w stymulowaniu długoterminowego oszczędzania na starość. Przedstawiono i omówiono rodzaje błędów poznawczych, które mają wpływ na podejmowanie decyzji o oszczędzaniu na emeryturę, oraz zaprezentowano opcje automatycznego wejścia i zasady oszczędzania w zakładowych programach emerytalnych sprzyjające zwiększaniu oszczędności na starość.
Year
Issue
Pages
79-96
Physical description
Dates
published
2020-02-14
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
References
 • 2018 Defined Contribution Trends, https://www.callan.com/wp-content/uploads/2018/01/Callan-2018-DC-Survey.pdf (online access: 16.7.2019).
 • Automatic Enrolment Evaluation Report 2018, London 2018.
 • Benartzi S., Thaler R.H., Naive Diversification Strategies in Defined Contribution Saving Plans, “The American Economic Review” 2001, Vol. 91, No. 1.
 • Białowąs S., Subjective vs. Objective Assessment of Financial Literacy – Do Beliefs Meet Reality?, “Journal of Insurance, Financial Markets and Consumer Protection” 2018, No. 29 (3).
 • Birks D., How Wrong is Paternalism, “Journal of Moral Philosophy” 2018, No. 15.
 • Buchholtz S., Chłoń-Domińczak A., Góra M., The Polish NDC Scheme: Success in the Face of Adversity, “Social Protection & Jobs Discussion Paper” 2019, No. 1904.
 • Buczek A., Heurystyka [in:] Powszechna encyklopedia filozofii, Vol. 3, Lublin 2002.
 • Burtless G., Social Norms, Rules of Thumb, and Retirement: Evidence for Rationality in Retirement Planning, 2004, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.504.791&rep=rep1&type=pdf (online access: 26.6.2019).
 • Chybalski F., Marcinkiewicz E., Myopic Behaviour and State Involvement in a Pension System: A Cross-section Study for OECD Countries, “Ekonomista” 2018, No. 1.
 • Cornell N., A Third Theory of Paternalism, “Michigan Law Review” 2015, Vol. 113.
 • Cribb J., Emmerson C., What Happens When Employers Are Obliged to Nudge? Automatic Enrolment and Pension Saving in the UK, “IFS Working Papers” 2016, No. W16/19.
 • Dworkin G., Paternalism [in:] Morality and the Law, ed. R.A. Wasserstrom, Belmont 1971.
 • Dzik B., Daniel Kahneman i Amos Tversky, “Decyzje” 2004, No. 1.
 • Erta K., Hunt S., Iscenko Z., Brambley W., Applying Behavioural Economics at the Financial Conduct Authority, “Occasional Paper” 2013, No. 1.
 • Fertig A., Lefkowitz J., Fishbane A., Using Behavioral Science to Increase Retirement Savings. A new look at voluntary pension contributions in Mexicos, 2015, https://www.ideas42.org/wp-content/uploads/2015/11/I42_571_MexicoPensionsReport_ENG_final_digital.pdf (online access: 19.10.2019).
 • Frederick S., Loewenstein G., O’Donoghue T., Time discounting and time preference: A critical review, “Journal of Economic Literature” 2002, No. 40.
 • Friedman M., Friedman R., Free to Choose: A Personal Statement, New York 1980.
 • Goda G.S., Levy M., Manchester C.F., Sojourner A., Tasoff J., Predicting Retirement Savings Using Survey Measures of Exponential-Growth Bias and Present Bias, “IZA DP” 2018, No. 11762.
 • Goodwin N., Harris J.M., Nelson J.A., Rajkarnikar P.J., Roach B., Torras M., Microeconomics in Context. Fourth Edition, New York 2018.
 • Handbook of Contemporary Behavioral Economics. Foundations and Development, ed. M. Altman, New York 2015.
 • Heck P., Simons D.J., Chabris C.F., 65% of Americans believe they are above average in intelligence: Results of two nationally representative surveys, “PLoS ONE” 2018, No. 13 (7).
 • Increasing Private Pension Coverage and Automatic Enrolment Schemes: Evidence from Six OECD Countries [in:] OECD Pension Outlook 2014, Paris 2014.
 • Jedynak T., Wpływ wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych w Polsce, “Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka” 2018, No. 2 (137).
 • Kahneman D., Tversky A., Prospect Theory. An Analysis of Decisions under Risk, “Econometrica” 1979, Vol. 47, No. 2.
 • Kane M.M., Overcoming Obstacles to Retirement Plan Success. Inertia, Myopia and Loss Aversion, “Journal of Pension Benefits” 2014, http://plansponsorconsultants.com/wpcontent/uploads/2014/01/Article-Jan-2014.pdf (online access: 27.6.2019).
 • Knoll M.A., The Role of Behavioral Economics and Behavioral Decision Making in Americans’ Retirement Savings Decisions, “Social Security Bulletin” 2010, No. 70 (4).
 • Madrian B., Lessons from Behavioral Economics for Promoting Retirement Income Security, Washington DC 2018, http://www.nber.org/2018rrc/slides1/2.5%20-%20Lunch%20Speaker%20-%20Madrian.pdf (online access: 22.6.2019).
 • Madrian B.C., Shea D.F., The Power of Suggestion: Inertia in 401(k) Participation and Saving Behavior, “Quarterly Journal of Economics” 2001, No. 116.
 • Monitor rynku pracy. Wyniki 34. edycji badania, 2019.
 • Niezbędnik pracodawcy. Pracownicze Plany Kapitałowe, https://www.mojeppk.pl/dam/jcr:9da660c8-9859-429b-b23b-481d68fe6a47/Niezbednik_pracodawcy_v.1.1.pdf (online access: 16.7.2019).
 • OECD Economic Survey 2016 – Germany, Paris 2016.
 • OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies, Paris 2016.
 • OECD Pension Outlook 2018, Paris 2018.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development, Financial Education and Saving for Retirement, http://www.oecd.org/finance/privatepensions/39197801.pdf (online access: 26.6.2019).
 • Organisation for Economic Co-operation and Development, Improving Financial Education Effectiveness Through Behavioural Economics. OECD Key Findings and Way Forward, 2013.
 • Paklina N., Role of Pension Supervisory Authorities in Automatic Enrolment, “IOPS Working Papers on Effective Pensions Supervision” 2014, No. 22.
 • Pieńkowska-Kamieniecka S., Automatyczne plany emerytalne w systemie dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego – przesłanki tworzenia i funkcjonowania [in:] Doubezpieczenie społeczne. Idea i kontynuacja, ed. M. Kawiński, Warszawa 2015.
 • Pieńkowska-Kamieniecka S., Rola i zakres udziału pracodawców we wspieraniu długoterminowych oszczędności emerytalnych – przykład programów automatycznego zapisu, [in:] Długoterminowe oszczędzanie. Postawy, strategie i wyzwania, ed. J. Rutecka-Góra, Warszawa 2016.
 • Pieńkowska-Kamieniecka S., Wybrane aspekty dodatkowego oszczędzania emerytalnego – perspektywa behawioralna, “Studia Oeconomica Posnaniensia” 2017, Vol. 5, No. 10.
 • Pensions: Automatic Enrolment – Current Issues, “Briefing Paper” 2019, No. CBP-06417.
 • Pracownicze programy emerytalne w 2018 roku, Warszawa 2019.
 • Private Pensions: OECD Classification and Glossary, Paris 2005.
 • PPK będą sukcesem, jeśli 50 proc. uprawnionych pozostanie w programie, 2018, https://www.pit.pl/aktualnosci/ppk-beda-sukcesem-jesli-50-proc-uprawnionych-pozostaniew-programie-941765 (online access: 22.8.2019).
 • Rabin M., Thaler R.H., Anomalies. Risk Aversion, “Journal of Economic Perspectives” 2001, Vol. 15, No. 1.
 • Rutecka J., Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne – charakterystyka i czynniki rozwoju, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, No. 342.
 • Samson A., Behavioral Science: Theory And Practice [in:] The Behavioral Economics Guide 2015, ed. A. Samson, 2015, http://www.behavioraleconomics.com/BEGuide2015.pdf (online access: 26.6.2019).
 • Secunda P.M., The Behavioral Economic Case for Paternalistic Workplace Retirement Plans, “Indiana Law Journal” 2016, Vol. 91, Issue 2, Article 8.
 • Sieczkowski W., Behawioralne aspekty decyzji dotyczących dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego (wnioski dla Polski), “Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2018, No. 4.
 • Sirven N., Barnay T., Expectations, Loss Aversion, and Retirement Decisions in the Context of the 2009 Crisis in Europe, 2016, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01374462 (online access: 24.6.2019).
 • Sołdek A., Polityka inwestycyjna dobrowolnych funduszy emerytalnych – analiza i rekomendacje [in:] Współczesne zabezpieczenie emerytalne. Wybrane aspekty ekonomiczne, finansowe i demograficzne, ed. F. Chybalski, E. Marcinkiewicz, Łódź 2013.
 • Strotz R.H., Myopia and Inconsistency in Dynamic Utility Maximization, “Review of Economic Studies” 1956, No. 23.
 • Szczepański M., Badanie możliwości wykorzystania ekonomii behawioralnej w reformowaniu systemów emerytalnych, “Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2017, No. 5 (89), Part 1.
 • Szumlicz T., Świadomość ryzyka społecznego jako podstawa wiedzy o systemie ubezpieczeń społecznych, “Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka” 2017, No. 1 (132).
 • Thaler R.H., Zachowania niepoprawne. Tworzenie ekonomii behawioralnej, Poznań 2018.
 • Thaler R.H., Benartzi S., Save More TomorrowTM: Using Behavioral Economics to Increase Employee Saving, “Journal of Political Economy” 2004, No. 112.
 • Thaler R.H., Sunstein C.R., Libertarian Paternalism, “The American Economic Review” 2003, Vol. 93, No. 2.
 • The individual’s saving decision, London 2007.
 • Turner J., Designing 401(K) Plans That Encourage Retirement Savings: Lessons From Behavioral Finance, “Issue Brief” 2006, No. 80.
 • Tversky A., Kahneman D., Rational Choice and the Framing of Decisions, “The Journal of Business” 1986, Vol. 59, No. 4, Part 2.
 • Vernon S., Beyond Defaults: Using Behavioral Economics to Improve Retirements Outcomes, “Benefits Magazine” 2019, Vol. 56, No. 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-0725
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7198df7-703b-4584-bb9d-a10158303097
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.