PL EN


2018 | 32 | 1 | 53–75
Article title

Modelowanie rozumowań abdukcyjnych: przypadek gry Takie Życie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentujemy dwa formalne narzędzia służące do modelowania rozumowań, za pomocą których rozwiązywane są szczególnego rodzaju problemy abdukcyjne. Pierwszy model, osadzony w formalizmie logiki pytań, bazuje na pojęciu słabej implikacji erotetycznej. Drugi model wykorzystuje relacje zawężania i odsiewania definiowane za pomocą logiki pytań, semantyki sytuacyjnej i pojęcia relewancji wątku. Na przykładzie analizy rozgrywek w grę Takie Życie pokazujemy, że oba modele adekwatnie charakteryzują dane empiryczne.
EN
Our research provides formal tools for analyses of reasoning involved in solutions to a specific class of abductive problems. We present two models of this reasoning. The first one is grounded in the logic of questions and employs a weak version of erotetic implication. The second one is construed in terms of relations of sifting and funneling. Definitions of these relations involve the logic of questions, situational semantics, and the concept of topic relevance. As we show on the basis of a Mind Maze gameplay case study, these models account well for empirical data.
Year
Volume
32
Issue
1
Pages
53–75
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7228cdc-f0df-4239-af62-09a9f8ba9e79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.