PL EN


2015 | 14 | 311-331
Article title

Językowa kreacja rodziny żydowskiej w powieści "Meir Ezofowicz" Elizy Orzeszkowej

Content
Title variants
EN
Linguistic creation of a Jewish family in "Meir Ezofowicz", a novel by Eliza Orzeszkowa
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In her novel, "Meir Ezofowicz", the author provides an insight into the social and cultural reality of a Jewish borderland town in the second half of the 19th century. The four Jewish families featured in the novel come from diverse cultural, socio-economic, and religious backgrounds. The linguistic images created by Orzeszkowa reflect the stereotypical perception of reality, and, at the same time, condemn all anti-social behaviour, including that observed within the Jewish diaspora community.
Year
Volume
14
Pages
311-331
Physical description
oryginalny artykuł
Contributors
 • PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
References
 • Brzezina M., Polszczyzna Żydów, Warszawa – Kraków 1986.
 • Cała A., Węgrzynek H., Zalewska G., Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, Warszawa 2000.
 • Detka J., „Żydowska kwestia”, w: Słownik literatury polskiej XIX w., red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław – Warszawa – Kraków 1994.
 • Herzt A., Żydzi w kulturze polskiej, Warszawa 1988.
 • Kochowska W., Wojecki M., Żydzi w Polsce, Zielona Góra 1994.
 • Kowalski P., Leksykon Znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa 1998.
 • Lewin I., Z historii i tradycji: szkice z dziejów kultury żydowskiej, Warszawa 1983.
 • Orzeszkowa E., Listy zebrane, t. I, Wrocław 1954.
 • Orzeszkowa E., Meir Ezofowicz, Warszawa 1988.
 • Rostworowski M., Żydzi w Polsce, Warszawa 1993.
 • Skorupska-Raczyńska E., Kulturowe słownictwo Żydów w polszczyźnie ogólnej, Prace Gorzowskiego Stowarzyszenia Naukowego, 1/2007, Gorzów Wielkopolski 2007.
 • Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I-VIII, Warszawa 1900-1927.
 • Stomma L., Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Warszawa 1986.
 • Trzaski, Everta, Michalskiego, Encyklopedia Staropolska, opr. A. Brückner, Warszawa 1939.
 • Z dziejów Żydów w Polsce, red. W. Tylocha, Warszawa 1983.
 • Żbikowski A., Żydzi, Wrocław 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1730-4180
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f72a453d-0e0b-4894-baa3-5416005bb381
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.