PL EN


2017 | 463 | 97-106
Article title

Elastyczność zasobów przedsiębiorstwa w kontekście posiadanych aktywów

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zbadanie zależności między elastycznością zasobów oraz rozmiarem przedsiębiorstwa odzwierciedlonego wartością jego aktywów. Dla realizacji celu w pierwszej kolejności nakreślono teoretyczne ramy elastyczności – niezbędnego atrybutu współczesnego przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w kontekście posiadanych zasobów. Zasadniczą część rozważań stanowi prezentacja i analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych na próbie 63 przedsiębiorstw notowanych na rynkach GPW i NC w Warszawie. W badaniach statystycznych wykorzystano analizę współzależności zjawisk masowych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f72dbd2a-77fe-4cac-b954-146e58507f22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.