PL EN


2013 | 153 | 23-32
Article title

A Comparative Analysis of Conflicts Resolving Methods in Multiagent Decision Support Systems

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W artykule dokonano analizy porównawczej metod stosowanych w rozwiązywaniu konfliktów wiedzy w odniesieniu do wieloagentowych systemów wspomagania decyzji. Dobór odpowiedniej metody, w zależności od rodzaju konkretnego zadania oraz od charakteru wieloagentowego systemu wspomagania decyzji, jest niezwykle istotny już na etapie jego projektowania, gdyż w konsekwencji może prowadzić do zwiększenia skuteczności wspomagania procesu podejmowania decyzji. W pierwszej części artykułu przedstawiono rodzaje konfliktów w systemach wieloagentowych. Następnie dokonano przeglądu metod rozwiązywania konfliktów. W końcowej części artykułu przeprowadzono analizę porównawczą tych metod ze szczególnym uwzględnieniem ich zalet i wad oraz zakresu zastosowania.
Year
Volume
153
Pages
23-32
Physical description
Contributors
References
 • Abbas J., Social Software Use in Public Libraries, [in:] T. Dumova, R. Fiordo (eds.), Handbook of Research on Social Interaction Technologies and Collaboration Software: Concepts and Trends, IGI Global, Hershey, New York 2009.
 • Całczyński A. i in., Elementy badań operacyjnych w zarządzaniu, T. 1, 2, Wydawnictwo PR, Radom 2000.
 • Dyk P., Lenar M., Applying Negotiation Methods to Resolve Conflicts in Multi-agent Environments, [in:] Multimedia and Network Information Systems, MISSI 2006, A. Zgrzywa (ed.), Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2006.
 • Hernes M., Nguyen N.T., Deriving Consensus for Hierarchical Incomplete Ordered Partitions and Coverings, "Journal of Universal Computer Science" 2007, 13(2), p. 317-328.
 • Jennings N.R. i in., Automated Negotiation: Prospect, Methods and Challenge, "Journal of Group Decision and Negotiation" 2001, No 10(2), p. 199-215.
 • Katarzyniak R., Nguyen N.T., Model systemu wieloagentowego z procedurami grupowej aktualizacji wiedzy opartymi na metodach teorii konsensusu, Raport z serii SPR nr 3, ISiTS PWr, Wrocław 2000.
 • Liu T.H., Goel A., Martin C.E., Barber K.S., Classification and Representation of Conflict in Multi-Agent Systems, The University of Texas at Austin, 1998.
 • Nguyen N.T., Metody wyboru consensusu i ich zastosowanie w rozwiązywaniu konfliktów w systemach rozproszonych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002.
 • Rosenfeld A., Kraus S., Modeling Agents Based on Aspiration Adaptation Theory, "Journal of Autonomous Agents and Multi- Agent Systems" 2012, (JAAMAS) 24, p. 221-254.
 • Sadilek A., Kautz H., Location-Based Reasoning about Complex Multi-Agent Behavior, "Journal of Artificial Intelligence Research" 2012, 43, p. 87-133.
 • Shehory O., Kraus S., Yadgar O., Emergent Cooperative Goalsatisfaction in Large Scale Automated-agent Systems, "Artificial Intelligence" 1999, No 110(1).
 • Sobieska-Karpińska J., Hernes M., Determining Consensus in Situation of Simple Functional Dependences Belong Elements of Decision Structure in Distributed Decision Support Systems, [in:] B.F. Kubiak, A. Korowicki (eds.), Information management, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 3, Sopot 2011, p. 185-192.
 • Sobieska-Karpińska J., Hernes M., Consensus Determining Algorithm in Multiagent Decision Support System with Taking into Consideration Improving Agent's Knowledge, Federated Conference Computer Science and Information Systems (FedCSIS), 2012.
 • Taylor R., Mechanika klasyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f730b401-8c04-4f12-81f6-ec0b235398e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.