PL EN


2006 | 1(9) | 111-126
Article title

Determinanty i strategie konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW) w gospodarce XXI wieku

Authors
Content
Title variants
EN
Competitiveness determinants and strategies of mutual insurance societies (TUW) in the economy of the 21st century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest określenie determinant i strategii kształtujących konkurencyjność towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW). Omówiono modelowe determinanty konkurencyjności w sektorze, determinanty konkurencyjności wynikające ze specyfiki sektora ubezpieczeń oraz determinanty konkurencyjności wynikające z misji i potencjału TUW w świecie i w Polsce. Wskazano strategie konkurowania dla towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce.
EN
The aim of the article entitled 'Competitiveness Determinants and Strategies of Mutual Insurance Societies (TUW) in the Economy of the 21st Century' is to define determinants and strategies shaping the competitiveness of mutual insurance societies in the Polish reality of the 21st century. The article discusses: - model competitiveness determinants in the sector, - competitiveness determinants resultant from the insurance sector peculiarity, - competitiveness determinants resultant from the mission and potential of mutual insurance societies in Poland and abroad. The summary outlines competing strategies for mutual insurance societies.
Year
Issue
Pages
111-126
Physical description
Dates
published
2006
Contributors
author
  • Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27
References
  • Czerwińska K., Ilnicki M. P., Kowalski W. J. 2003. Nowe prawo ubezpieczeniowe. Komentarz. Warszawa: Twigger. ISBN 83-8890-4280.
  • Porter M.E. 1992. Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: PWE. ISBN 83-2080893-6.
  • Raport roczny KNUiFE. 2005. [online]. Dostępny w World Wide Web: www.knuife.gov.pl.
  • Sangowski T. 2001. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy). Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu, Zeszyt 108. ISBN 1427-1117.
  • Sułkowska W. (red.). 2007. Ubezpieczenia. Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie. ISBN 978-83-7252-334-1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f736745b-6928-4172-be1e-d33c2d5a9b57
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.