PL EN


2014 | 62 | 1: Literatura Polska | 045-067
Article title

Some observations about Estonian literary histories published in exile

Authors
Title variants
PL
Kilka uwag na temat estońskich historii literackich opublikowanych na emigracji
Languages of publication
PL
Abstracts
Artykuł dotyczy różnych historii estońskiej literatury, które zostały napisane i opublikowane na emigracji w latach 1944-1991 przez estońskich pisarzy i naukowców. Celem wywodu jest przedstawienie tych publikacji jako wieloaspektowych tekstów kulturowych, które organizują praktykę literacką, wyrażają samoświadomość społeczności emigracyjnej i jednocześnie odzwierciedlają sytuacje kulturowe, w których zostały napisane i opublikowane. Artykuł oparty jest głównie na podstawach teoretycznych wypracowanych przez szkołę tartusko-moskiewską i na jej obserwacjach dynamiki i autokomunikacji kulturowej.
EN
This article is about Estonian literary histories that were written and published in exile between years 1944-1991 by Estonian writers and scholars. The aim of this article is to introduce Estonian literary histories published in exile as multifaceted cultural texts that are arranging the literary practise, convey the cultural self-consciousness and at the same time are mirroring the cultural situations in which they are written and published. I will describe and analyse the Estonian literary histories published in exile by exile Estonians as cultural texts which are mirroring the cultural processes taking place in the exile community between years 1944-1991. The theoretical background of my article rises mainly from Tartu-Moscow school and its observations about cultural dynamics and autocommunication.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7400a25-0278-467d-b818-452eaf70c958
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.