PL EN


2014 | 3(41) | 20-30
Article title

Bitcoin – efemeryda czy solidna przyszłość?

Authors
Content
Title variants
EN
Bitcoin – Ephemera of a Solid Future?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą przybliżenia istoty i funkcjonowania pseudowaluty bitcoin (BTC). Zawiera on również próbę odpowiedzi na pytanie, czy ta nowa jednostka rozrachunkowa może stać się walutą ponadnarodową. Artykuł prezentuje powstanie bitcoina oraz koncepcję leżącą u podstaw jego tworzenia. W trakcie prezentacji procesu jego powstawania i późniejszego bytu przeprowadzono analizę wad i zalet tej jednostki. Bitcoin jako „waluta” całkowicie wirtualna, nie podlegająca żadnej instytucji państwowej ani bankowi centralnemu, wymaga od swoich użytkowników znacznie większego zaufania aniżeli tradycyjne waluty państwowe. Również sposób przechowywania bitcoinów jest daleki od tradycyjnego. W artykule zawarto ponadto analizę innych pseudowalut, przeprowadzoną w odniesieniu do głównych cech bitcoina. W analizie tej znalazły się takie pseudowaluty, jak: litecoin, anoncoin i primecoin. Pokazano różnice i podobieństwa do bitcoina jako jednostki najbardziej popularnej. Te pseudowaluty, powstałe na początku XXI wieku mogą już niebawem stać się poważnym konkurentem dla prawdziwego pieniądza, zwłaszcza dla ludzi poszukujących poufności i szybkości przy dokonywaniu transakcji, dla której jedynym wymaganiem jest dostęp do sieci Internet.
EN
The article is an attempt to bring closer the essence and functioning of the pseudo-currency called bitcoin (BTC). It also contains an attempt to answer the question whether this new unit of account can become a supranational currency. The article presents the emergence of bitcoin and the concept underlying its creation. In the course of presentation of the process of its emergence and the later existence, there was carried out an analysis of the advantages and disadvantages of this unit. Bitcoin as a fully virtual ‘currency’, not being subject to any state institution or to the central bank, requires from its users a considerably greater confidence that the traditional state currencies. Also the way, in which bitcoins are kept, is far from the traditional one. In his article, the author also included a review of other pseudo-currencies, carried out in relation to the main features of the bitcoin. In the review, there were mentioned such crypto-currencies as litecoin, anoncoinand primecoin. He showed the differences and similarities to the bitcoin as the most popular unit. Those crypto-currencies, emerged at the beginning of the 21st century, may quite soon become a serious competitor to the real money, particularly in case of the people looking for confidence and speed when carrying our transaction for which the only requirement is access to the Internet.
Year
Issue
Pages
20-30
Physical description
References
  • http://satoshi.pl/2014/03
  • https://bitcoin.org/pl
  • http://wolnemedia.net/gospodarka/kryptograficzna-waluta-znow-zawiodla
  • http://m.biznes.pl/bitcoin-czy-mozna-zarabiac-na-wirtualnych-walutach, 5602364,1,1,news.html
  • http://bitcoin.pl/204-bitcoinowa-mitologia-mit-1
  • http://tvn24bis.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7454b1b-dfba-4da5-899b-a2ad8f38d376
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.