PL EN


Journal
2010 | 2010, nr 2 (15) | 201-212
Article title

Obraz małżeństwa sakramentalnego w misteriach Chrystusa w myśli teologicznej Jana Pawła II i Benedykta XVI

Authors
Title variants
EN
The Picture of a Sacramental Marriage in the Mysteries of Christ – in the Theological Thought of Popes John Paul II and Benedict XVI
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is devoted to the problem of a sacramental marriage, which, through the imitation of Christ becomes an image and reflection of the mystic unity of Christ and the Church. Marriage is a space in which the saving work of Christ takes visible form. The author emphasizes the presence of this problem in the works of two popes: John Paul II and Benedict XVI. As a union of love marriage is a sacramental symbol of God’s covenant with humanity and hence it was incorporated into the Christ’s mystery of salvation.
Contributors
 • Uniwersytet Śląski, Bankowa 12, 40-007 Katowice, icelary@op.pl
References
 • Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. O Jana Pawła II teologii ciała, [w:] Jan Paweł II naucza, t. I, red. T. Styczeń, Lublin 2001.
 • Baltensweiler, Die Ehe In Neuen Testament. Exegetische Untersuchungen über Ehe, Ehelosigkeit und Ehe scheidung, Zürich 1967.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, [w:] Adhortacje apostolskie Ojca świętego Jana Pawła II, Kraków 1996 [t. I, nr 13].
 • Benedykt XVI, Rodzina niezastąpionym dobrem dla narodów, „L’Osservatore Romano“ 2006, nr 9–10, s. 15.
 • K. Rahner, Die Ehe als Sakrament, „Theologisches Jahrbuch“ 1971, nr 14, s. 274–275.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, nr 13.
 • P. Visentin, La sacramentalita` del matrimonio nella teologia die Padri, „Studia Pata-vina” 1958, nr 3, s. 330–334.
 • Comment. In Math. 14, 17, [w:] Patrologiae cursus completes. Series graeca, Paris 1857– 1866, wyd. J.P. Migne, 13, 1231.
 • In Joan. 8, 4, [w:] Patrologiae cursus completes. Series Latina, Paris 1878–1890, wyd. J.P. Migne, 35, 1452.
 • K.F. Lynch, The Theory of Aleksander of Hales of the efficacy of the sacrament of matrimony, „Franciscan Studies” 1951, nr 11, s. 103–104.
 • Benedykt XVI, Posyłam was z wielką misją ewangelizowania chłopców i dziewcząt (10 V 2007), „Sprawy Rodziny” 2007, nr 2, s. 39.
 • Benedykt XVI, Bóg jest miłością i dawcą życia, „L’Osservatore Romano” 2007, nr 1, s. 27 n.
 • A. Pyka, Małżeństwo w Jana Pawła II interpretacji ekonomii sakramentalnej, [w:] Sens i wartość sakramentu małżeństwa, red. A. Czaja, M. Wyżlic, Lublin 2008.
 • S. Szczerek, Posługa rodzinie w nauczaniu Jana Pawła II, Sandomierz 2006.
 • K. Wojtyła, Aby Chrystus się nami posługiwał, Kraków 1979.
 • K. Wojtyła, Rodzina jako „Communio personarum”. Próba interpretacji teologicznej, „Ateneum Kapłańskie” 1974, z. 2, s. 347–361.
 • J. Bajda, Teologia Synodu na temat rodziny chrześcijańskiej, „Ateneum Kapłańskie” 1981, z. 7, s. 28.
 • E. Ozorowski, Małżeństwo, [w:] Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa–Łomianki 1999.
 • Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris Mater”, Watykan 1987, nr 26.
 • Benedykt XVI, Rodzina niezastąpionym dobrem…, s. 14.
 • M. Sicari, „Witaj, łono Bożego Wcielenia”, „Communio” 1983, nr 5, s. 65–66.
 • Jan Paweł II, Maryja wzorem na drodze ku pełnej dojrzałości. Pożegnanie uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży (Częstochowa, 15 VIII 1991), „L’Osservatore Romano” 1991, nr 8, s. 31.
 • Benedykt XVI, Encyklika „Deus Caritas est”, Kraków 2006.
 • A. Czaja, Sakramentalne małżeństwo w świetle encykliki Benedykta XVI „Deus Caritas est”, [w:] Sens i wartość.., s. 55–56.
 • Jan Paweł II, Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, [w:] Leksykon wypowiedzi Jana Pawła II do Polaków, Kraków 2006, s. 248.
 • Benedykt XVI, O uznanie i obronę równej godności mężczyzny i kobiety (Angola, 22 marca 2009), „Sprawy Rodziny” 2009, nr 3, s. 23.
 • Jan Paweł II, List do rodzin z okazji Roku Rodziny „Gratissimam sane”, Warszawa 1994;
 • Benedykt XVI, Rodzice, bądźcie przykładem wiary, nadziei i miłości, „L’Osservatore Romano” 2006, nr 9–10, s. 17.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, nr 13.
 • M.D. Kirby, Serce Jezusa w teologii Benedykta XVI, „L’Osservatore Romano” 2006, nr 3, s. 49–52.
 • J. Salij, Małżeństwo chrześcijan, jako udział w paschalnym misterium Chrystusa, „Ateneum Kapłańskie” 1970, t. 75, s. 17–28.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska “Familiaris consortio”, nr 56.
 • A.M. Triacca, La „celebrazione” del matrimonio: aspetti teologio-liturgici. Contribute alla spiritualità sacramentaria e alla pastorale liturgica, [w:] Realtà e valori del sacramento del matrimonio, Roma 1976, s. 121–123.
 • Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1974, nr 6.
 • Benedykt XVI, Encyklika „Deus Caritas est”, nr 13.
 • Benedykt XVI, Encyklika „Deus Caritas est”, nr 10.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, nr 56.
 • J.Sz. Szymczak, Małżonkowie (wezwani do świętości), [w:] Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa–Łomianki 1999.
 • Jan Paweł II, Msza św. dla rodzin w Szczecinie, [w:] Jan Paweł II w Polsce 1979, 1983, 1987, Warszawa 1989.
 • Benedykt XVI, Rodzice, bądźcie przykładem wiary, nadziei i miłości. Homilia Benedykta XVI podczas Mszy świętej na zakończenie V Światowego Spotkania Rodzin (Walencja, 9 VII 2006), [w:] Pielgrzymki apostolskie Ojca Świętego Benedykta XVI 2005–2007, red. A. Wieczorek, Warszawa 2008.
 • Jan Paweł II, Co się stało z przykazaniem „Nie cudzołóż” w naszym polskim życiu?, „L’Osservatore Romano” 1991, nr 12, s. 46.
 • Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994.
 • I. Werbliński, Małżonkowie (życie duchowe), [w:] Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa–Łomianki 1999.
 • F. Carillon, Zarys doktryny katolickiej, Warszawa 1979, s. 557.
 • Jan Paweł II, List do rodzin.
 • Benedykt XVI, Encyklika „Deus Caritas est”, nr 19.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, nr 13.
 • A. Nadbrzeżny, Łaska sakramentu małżeństwa w posoborowym nauczaniu Magis-terium Kościoła, [w:] Sens i wartość…, s. 35.
 • G. Baldanza, L’approfondimento del segno sacramentale permanentne, [w:] Realtà e valori del Sacramento del matrimonio, red. A. Triacca, Roma 1976.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-3317
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7468293-2c0d-49e1-82c3-788d84609f33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.