PL EN


2019 | 1(23) | 5-14
Article title

ABOUT A SIMPLE METHOD TO EVALUATE THE ATTRACTIVENESS OF AN URBAN TOURISM SPACE (THE CASE OF THE HISTORICAL CENTRE OF THE CITY OF GDAŃSK)

Content
Title variants
PL
O PROSTEJ METODZIE OCENY ATRAKCYJNOŚCI MIEJSKIEJ PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ (NA PRZYKŁADZIE HISTORYCZNEGO CENTRUM GDAŃSKA)
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The historical centre of the city of Gdańsk is the subject matter of the paper. The centre is full of historic objects which localized within a relatively small area create an urban space presenting its own, characteristic tourism attractiveness. The attractiveness is not homogeneous. There are differences in its intensity, and as a result it presents a specific spatial distribution. To describe the distribution, a method has been proposed in the paper based on the concept of mental map, which was used as the basis to evaluate how the tourism attractiveness is distributed over the area of historical Gdańsk.
PL
Przedmiotem artykułu jest historyczne centrum Gdańska, na terenie którego znajduje się znakomita większość jego historycznych zabytków. Ich zbiór określa zasięg miejskiej przestrzeni turystycznej. Zadaniem artykułu było ustalenie wartości jakie poszczególnym zabytkom przypisywali turyści z uwagi na ich turystyczną atrakcyjność. W oparciu o rozkład tych wartości sporządzono mapę atrakcyjności miejskiej przestrzeni turystycznej w obrębie historycznego centrum Gdańska.
Year
Volume
Pages
5-14
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
References
 • Bartnicka M., Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Warszawy. Studium geografii percepcji, “Dokumentacja Geograficzna” 1989, no 2.
 • Domański D., Libura H., Geograficzne badania wyobrażeń, postaw i preferencji, “Przegląd Geograficzny” 1986, vol. 58.
 • Gould P., White R., Mental Maps, Penguin, Harmondsworth 1974.
 • Libura H., Bartnicka M., Słodczyk J., Mapy mentalne i ich zastosowanie w badaniach geograficznych, “Czasopismo Geograficzne” 1984, no 55.
 • Lewis P., Geipel C., The cognition of geographic space, Tauris Publishers, London–New York 1989.
 • Liszewski S., Przestrzeń turystyczna i osadnictwo turystyczne, [in:] Kompendium wiedzy o turystyce, ed. G. Gołembski, PWN, Warszawa 2006.
 • Liszewski S., Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), “Turyzm” 1999, vol. 9, no 1.
 • Lynch K., The image of the City, M.I.T. Press, Cambridge, MA 1960.
 • Mokras-Grabowska J., Interpretacje, wyobrażenia, wartości – indywidualna przestrzeń turystyczna człowieka, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 • Szafrańska E., Kaczmarek J., Percepcja przestrzeni – pomiędzy prawdą a autentycznością, [in:] Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, ed. M. Madurowicz, Wyd. Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa 2007.
 • Tobiasz-Lis P., Geografia percepcji. Osiągnięcia, problemy perspektywy, [in:] Dorobek polskiej geografii po konferencji w Radzynie. Ocena krytyczna, ed. W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski, seria “Podstawowe idee i koncepcje w geografii”, vol. 8, Instytut Geografii i Gospodarki przestrzennej WSG w Bydgoszczy, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej UŁ w Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 • Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, ed. M. Madurowicz, Wyd. Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f75721ff-7f20-42c2-b8e8-072aef2b035c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.