PL EN


2017 | XIX/1 | 197-206
Article title

ELEGANCJA W USTACH – CZYLI CO MÓWIĄ ETYKIETY WIN

Content
Title variants
EN
ELEGANCE IN THE MOUTH OR WHAT WINE LABELS SAY
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The objective of this article is to discuss social varieties of Polish and Russian employed on the labels of wine bottles. The author aims to shed light on how sensory experiences in the domains of VISION, SMELL, TASTE, and TOUCH are recast into the text. This sociolect is characterized by its unique vocabulary and phraseology. The analysis indicates that labels on wine bottles consist of transparent semantic structures, on the one hand, and professional terminology used by sommeliers and wine stewards, as well as neologisms, on the other. This professional variety of the Polish and Russian ‘wine languages’ is extensive and internally diversified.
Year
Volume
Pages
197-206
Physical description
Dates
published
2017-06-01
Contributors
 • Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, iwona-mal@wp.pl
References
 • Bochnakowa Anna. 2002. Jak opisać wino? „Między Oryginałem a Przekładem” VII.
 • Bugajski Marian. 2004. Jak pachnie rezeda? Wrocław: Wydawnictwo Atut.
 • Dawidziak-Kładoczna Małgorzata. 2010. Mechanizmy konceptualizacji smaku w opisach i notach degustacyjnych win. Prace Naukowe AJD w Częstochowie. „Filologia Polska. Językoznawstwo” VII
 • Grabias Stanisław. 2001. Socjolekty w społecznych układach komunikacyjnych. W: Współczesny język polski. Red. Bartmiński J. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Kitowski Richard, Klemm Jocelyn. 2011. Wino. Jak zostać znawcą? Warszawa: Wydawnictwo RM.
 • Lakoff George, Johnson Mark. 1988. Metafory w naszym życiu. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Lukszyn Jerzy (red.). 2005. Języki specjalistyczne. Słownik terminologii przedmiotowej. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Pajdzińska Anna. 1996. Wrażenia zmysłowe jako podstawa metafor językowych. „Etnolingwistyka” nr 8. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Schweizer Ulrich. 2000. Wszystko o winie. Warszawa: Wiedza i Życie.
 • Wilkoń Aleksander. 2003. Typologie odmian współczesnej polszczyzny. W: Współczesna polszczyzna. Warianty języka. Red. Bartmiński J. Szadura J. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Wierzchowska Magdalena. 1999. „Niewypowiedzianie smaczne, nieopisanie pięknie pachnące”– opis smaku i zapachu w komunikatach perswazyjnych na przykładzie tekstów reklam telewizyjnych. W: Polszczyzna w komunikowaniu publicznym. Red. Gruszczyński W., Bralczyk J., Majkowska G. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA.
 • Zraly Kevin. 2009. Wino. Kurs wiedzy, Poznań: Wydawnictwo Explanator.
 • Erofeeva Elena Valentinovna 2010. Differenciaciâ i integraciâ sociolektov: k voprosu o vzaimodejstvii socialʹnyh faktorov. „Vestnik Permskogo Universiteta” vyp. 5 [Ерофеева Елена Валентиновна 2010. Дифференциация и интеграция социолектов: к вопросу о взаимодействии социальных факторов. „Вестник Пермского Университета” вып. 5].
 • Nèman Ofeli. 2005. Vino. Illûstrirovannyj kurs. Moskva: Izdatelʹstvo Èksmo [Нэман Офели. 2005. Вино. Иллюстрированный курс. Москва: Издательство Эксмо].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f757541c-78df-40fc-8ce2-1c531427181a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.