PL EN


2016 | 16/1 | 227-238
Article title

Kara za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Authors
Content
Title variants
EN
The penalty for removal of trees or shrubs without the required permit in light of the jurisprudence of administrative courts
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niniejszy tekst stanowi praktyczną analizę przepisów ustawy o ochronie przyrody w zakresie wymierzania administracyjnej kary pieniężnej za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych. Odniesiono się w nim do podmiotów, na które potencjalnie kara może zostać nałożona, obowiązku dowodowego organu w tym zakresie oraz trybu nakładania kar.
EN
This text is a practical analysis of the provisions of the Nature Conservation Act in the administration of administrative monetary penalties for the removal of trees and shrubs without the required permit with special emphasis on the case-law of the administrative courts. The document addresses to the entities that have the potential penalty may be imposed, the burden of proof in this respect authority and the procedure penalties.
Year
Volume
Pages
227-238
Physical description
Contributors
author
  • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
References
  • Blankiewicz-Wóltańska B.M., Problematyka współwłasności nieruchomości w postępowaniu administracyjnym (na wybranych przykładach), „Casus” 2008, nr 2
  • Glibowski K., Komentarz do art. 269 Kodeksu postępowania adminstracyjnego, [w:] M. Wierzbowski, A. Wiktorowska (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 2015, Legalis [dostęp: 5.07.2015]
  • Gruszecki K., Wymierzanie kar pieniężnych za usuwanie bez zezwolenia lub niszczenie drzew i krzewów na terenie miast i wsi, PPP 2008, nr 10
  • Staniszewska L., Wyłączenie odpowiedzialności administracyjnej z tytułu usunięcia drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, PiP 2014, nr 5
  • Radecki W., Administracyjna kara pieniężna za usuwanie drzew bez wymaganego zezwolenia, NZS 2007, nr 4
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f75814d2-943f-48f4-bc52-346a7f84c598
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.