PL EN


2020 | 8 | 147-159
Article title

Ołtarz Świętego Anioła Stróża w kościele pielgrzymkowym w Skrzatuszu z fundacji Jana Wiganda de Osten-Sacken

Content
Title variants
EN
The Altar of the Holy Guardian Angel in the pilgrimage church of Skrzatusz from the foundation of Jan Wigand de Osten-Sacken
DE
Der Altar des Heiligen Schutzengels in der Pilgerkirche in Skrzatusz, finanziert von Jan Wigand de Osten-Sacken
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W kościele pielgrzymkowym w Skrzatuszu zachował się ołtarz boczny dedykowany Aniołowi Stróżowi i św. Aniołom. Fundatorem ołtarza w 1715 r., altarii z nim związanej i Bractwa Świętych Aniołów Stróżów był Jan Wigand de Osten-Sacken, protoplasta polskiej gałęzi tego rodu. Zachował się dokument fundacyjny ołtarza, w którym m.in. są podane finansowe warunki funkcjonowania fundacji oraz zobowiązania duchowe na rzecz fundatora ołtarza.
EN
In the pilgrimage church of Skrzatusz there is a side altar dedicated to Guardian Angel and Saint Angels. Jan Wigand de Osten-Sacken, the progenitor of the Polish branch of this family, was the founder of the altar in 1715, the altaria associated with it and the Brotherhood of Saint Guardian Angels. The foundation document of the altar has survived. financial conditions of the foundation’s operation and spiritual obligations for the founder of the altar are given there.
DE
Guardian Angel altar, altar in Skrzatusz, Jan Wigand de Osten-Sacken, Synagogue in Pila (Piła), Skrzatusz
Year
Volume
8
Pages
147-159
Physical description
Contributors
 • historyk sztuki kustosz, nowinski@vp.pl
 • Towarzystwo Salezjańskie Inspektorii pw. św. Wojciecha – konsultant w zakresie sztuki sakralnej i konserwacji zabytków
 • zabytków dawnego opactwa w Lądzie
References
 • Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Akta Parafii Rzymskokatolickiej w Skrzatuszu. Sygn. 176. Erectio Altaris sub tit: S. Angeli Custodis in Ecclesia Parochiali Skrzetuszen~ sit~. Rękopis.
 • „Engel”. W: Lexikon der Christlichen Ikonographi, hrsg. E. Kirchbaum i in. T. 1 (szp. 626). Rom–Freiburg–Basel–Wien, 1968–1976.
 • Fijałkowski, Marek. „Wojciech Konstanty Breza – fundator kościoła skrzatuskiego”. Rocznik Skrzatuski 1 (2013): 107–114.
 • Litak, Stanisław. „Bractwa religijne w Polsce przedrozbiorowej XII–XVIII wiek. Rozwój i problematyka”. Przegląd Historyczny 88, 3–4 (1997): 499–523.
 • „Osten”. W: Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, oprac. L. Grzebień i in., 481. Kraków: WAM, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, 1996.
 • „Osten Sacken II, (Sacken)”, herb nr 2432. W: Juliusz Hr. Ostrowski, Księga herbowa rodów polskich. Z. 1, 417. Warszawa: Główny Skład Księgarnia Antykwarska B. Balcewicza, 1897.
 • Osten-Sacken, Michał. „Historia polskiej gałęzi rodu «z Osten zwanych Sacken»”. Dostęp 2.07.2020. www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/67152/edition/82791.
 • Stankiewicz, Aleksander. „Kilka uwag na temat twórczości Krzysztofa Boguszewskiego”. Artifex Novus 3 (2019): 20–33.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f75bfe3f-8fc6-4a7b-8299-e97a892f9dec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.