PL EN


2011 | 2 | 29 - 48
Article title

Ustalenie macierzyństwa i ojcostwa w przypadku zabiegów medycznie wspomaganej prokreacji ludzkiej

Title variants
EN
ESTABLISHING MOTHERHOOD AND FATHERHOOD IN THE CASE OF MEDICALLY ASSISTED PROCREATION PROCEDURES
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article features the issue of establishing who is the father and the motherof a child born of an assisted procreation procedure. Recently, there has been made an importantamendment to the Polish Family and Custody Code (with the Act of 6 November2008). The new solutions introduced by the Legislator deal in part with the issues pertainingto medically assisted procreation (e.g. artificial insemination, in vitro fertilization).First, it has been definitely settled that the mother is the woman who gives birth toa child (Art. 619 of the Family and custody Code). Second, the father of a child conceivedas a result of a medical procedure is the mother’s husband who gave his consent for theprocedure (Art. 68 of the Family and Custody Code). In view of the Polish family law,therefore, parenthood is established based on: – a biological fact, i.e. giving birth to a child; – legal presumptions concerning fatherhood of the mother’s husband and a man whohas had sexual relations with the child’s mother before the child’s birth, during theconception period; – the husband’s consent to the medical procedure his wife was treated with. Please note however that the medically assisted procreation is a serious challengefor legislators who intend to create legal solutions which take into account the ex aequoet bono principle.
Year
Issue
2
Pages
29 - 48
Physical description
Contributors
 • Instytut Nauk Prawnych PAN, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • A.Bodnar, J. Michalski, Dokument biometryczny a prawa człowieka http://www.hfhrpol.waw.pl/precedens/images/stories/tekst_bodnar_adam.pdf (dostęp 18.11.2011);
 • M.Fras, D. Abłażewicz, Reżim prawny macierzyństwa zastępczego na tle porównawczym, w: Problemy współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego, vol. VIhttp://www.europeistyka.uj.edu.plupload119_cc97_031-068_fras.pdf (dostęp 18.11.2011);
 • J. Gajda, Prawo do znajomości oraz ustalenia własnego pochodzenia. Refleksje na tle projektu nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego opracowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego, w: Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, red. M. Andrzejewski i in., Toruń;
 • J. Gwiazdomorski, w: System prawa rodzinnego, red. J.S. Piątowski, 1985;
 • H. Haak, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Komentarz do art. 617-91, Toruń 2009.
 • D. Kornas-Biela, w: Psychologia rozwoju człowieka, t. 2, 2011, wyd. 3, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała;
 • M. Łączkowska, Czy istnieje prawo do posiadania dziecka?, w: Prawne, medyczne i psychologiczne aspekty wspomaganej prokreacji, red. J. Haberko, M. Łączkowska, Poznań, 2005;
 • M. Łączkowska, Dziecko na zamówienie, czyli wspomagana prokreacja i prenatalne ingerencje genetyczne, Prawo i medycyna.pl 2008 r., nr 3 (wydawnictwo internetowe) http://www.prawoimedycyna.pl/index.php?str=artykul&id=119 (dostęp dnia 18.11.2011);
 • M. Łączkowska, Rodzinnoprawne dylematy wspomaganej prokreacji, w: Dawanie życia. Problemy wspomagania rozrodu człowieka, red. J. Gadzinowski, L. Pawelczyk, J. Wiśniewski, Poznań 2003;
 • M. Łączkowska, Stosunek prawny pokrewieństwa a pochodzenie genetyczne, w: Księga JubileuszowaProfesora Tadeusza Smyczyńskiego, red. M. Andrzejewski, L. Kociucki, M. Łączkowska, A.N. Schulz, Toruń 2008;
 • K. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, 2010 r.;
 • T. Smyczyński, w: System prawa prywatnego, t. 12, 2010;
 • T. Sokołowski, Prawo dziecka urodzonego w wyniku zastosowania technik wspomaganej prokreacji do poznania swojego pochodzenia, w: Prawne, medyczne i psychologiczne aspekty wspomaganej prokreacji, red. J. Haberko, M. Łączkowska, Poznań, 2005;
 • T. Sokołowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f760d9c0-8c09-4558-a889-88904247740f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.