PL EN


Journal
2012 | 25 | 51-79
Article title

The Struggle for the Norwegian Shipping Fleet and the Establishment of the Nortraship (Norwegian Shipping and Trade Mission)

Content
Title variants
PL
Walka o norweską flotę handlową i założenie Nortraship (Norweskiej Misji Morskiej)
Languages of publication
EN
Abstracts
Okres drugiej wojny światowej jest niewątpliwie jednym z najważniejszych w dziejach norweskiej floty handlowej. Norweski fracht morski dzięki swemu zaangażowaniu w morskie transporty i płynącym stąd dochodom umożliwiał działalność norweskiego rządu na emigracji, a także, wobec niewielkich sił zbrojnych Norwegii, stanowił rzeczywisty wkład w działania wojenne Norwegów. Jednakże zanim tonaż ten dostał się pod zarząd norweskich władz państwowych, należało wpierw ochronić norweską flotę handlową przed zakusami nie tylko III Rzeszy, ale i aliantów. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie działań norweskich dyplomatów, a także rządu norweskiego, zmierzających do wprowadzenia norweskiej floty handlowej w służbę państwa norweskiego, a następnie aliantów. Omówiono więc założenie Nortraship, największej organizacji żeglugi morskiej podczas drugiej wojny światowej, wraz z towarzyszącymi temu przesłankami, oraz wydanie, jak i okoliczności przygotowania Tymczasowego rozporządzenia ze Stuguflåten, na mocy którego rząd norweski zarekwirował rodzimy fracht morski. Zasięg chronologiczny prezentowanej pracy obejmuje okres od 9 kwietnia 1940 r., a więc od niemieckiej agresji na Danię i Norwegię, do 26 kwietnia, czyli założenia norweskiej organizacji żeglugowej Nortraship.
Keywords
Journal
Year
Volume
25
Pages
51-79
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Basberg B.L.: Nortraship. Allier tog konkurent, vol. 2, Oslo 1993
 • Christensen C.A.R.: Okkupasjon sår og etterkrigstid, in: Vårt folks historie, ed A. Coldevin, T. Dahl, J. Schreiner, Oslo 1961
 • Colban E.A.: Femti år, Oslo 1952; E. D. Næss: Shipping – mitt liv, Oslo 1981
 • Dannevig B.: Skip og menn. Den norske handelflåtens krigsinnsats 1939–1945, Oslo 1968
 • Hjeltnes G.: Krigsseiler. Krig, hjemkomst, oppgjør, vol. 4, ed. by T. L. Nilsen, Oslo 1997
 • Hjeltnes G.: Sjømann lang vakt, vol. 3, ed. by T. L. Nilsen, Oslo 1995
 • Innstilling fra Undersøkelsekommisjonen av 1948. Den norske regjerings virksomhet. Fra april 1940 til 2 juni 1945. Departaments meldinger, vol. 6, Oslo 1948
 • Jansson P.: Co dziesiąty musiał umrzeć. O konwojach morskich podczas drugiej wojny światowej [Every Tenth Soldier Had to Die. Sea Convoys in WWII], Gdańsk 1979
 • Kjell F.: Ulvetiden krig og samarbeid, Oslo 1990
 • Koht H.: Norway. Neutral and Invaded, London 1941
 • Kolltveit B., Bjørklund J.G.: Norsk sjøfart i det 20. Århundre, in: Norsk sjøfart, vol. 2, ed. by B. Berggren, A. E. Christensen, B. Kolltveit, Oslo 1989
 • Lie H.L.: Med England i ildlinjen 1940–1942, Oslo 1956
 • Lie H.T.: Leve eller dø, Oslo 1955
 • Lindbæk L.: Tusen norske skip. En antologi over norske sjøf innsats i den annen verdenskrieg, New York 1943
 • Lorentzen Ø.: Norway, Norwegian Shipping and the War, “America in a World at War”, 1942, 25
 • Mossige E.: Storrederiet Nortraship. Handelsflåten i krig, Oslo 1989
 • Nygaardsvold J.: Beretning om den norske regjerings virksomhet. Fra 9 april til 25 juni 1945, Oslo 1947
 • Pertek J.: Morska napaść na Danię i Norwegię [The Maritime Attack on Denmark and Norway], Poznań 1986
 • Petersen K.: The Saga of Norwegian Shipping. An Outline of the History, Growth and the Development of Modern Merchant Marine, Oslo 1955
 • Petersen L.: Hjemmeflåten. Mellom venn og fiende, vol. 5, ed. by T. L. Nilsen. 1992
 • Riste O.: Norway in Exile: The Formation of Alliance Relationship, “Scandinavian Journal of History”, 1987, 12
 • Rustung Hegland J.: Nortrashipsflåte, vol. 1: Krigseilasen under den allierte defensive 1940– 1941, Oslo 1976
 • Selvig P.: The Norwegian Shipowners’ Association, “Norwegian Shipping News”, 1959, 15
 • Skodvin M.: Krig og okkupasjon 1939–1945, Oslo 1990
 • Steen E.A: Sjøforsvarets organisasjon, oppbygning og vekst i Storbritannia. Handelsflåten selvforsvar, in: Norges sjøkrig 1940–1945, vol. 5, Oslo 1959
 • Sverdrup J.: Inn i storpolitikken 1940–1949, in: Norsk utenrikspolitikks historie, vol. 4, Oslo 1996
 • Thowsen A., Den norske Krigsforsikring for Skib-Gjensidig Forenening 1935–1985, vol. 1, Bergen 1988
 • Thowsen A.: Business Goes to War: The Norwegian Merchant Navy in Allied War Transport, in: Britain and Norway in the Second World War, ed. by P. Salmon, London 1995
 • Thowsen A.: Fra nøytral til alliert. Norsk skipsfartspolitikk under den annen verdenskrig til og med etableringen av Nortraship, Bergen 1985
 • Thowsen A.: Nortraship. Profit og patriotism, vol. 1, Oslo 1992
 • Vetlesen L.: Reis ingen monumenter: kampen om Nortraships hemmelige fond, Oslo 1981
 • Virkesdal E.: Handelsflåten, Krig 1939–1945, Bergen 1991
 • Vogt B.: Vår śre og vår avmakt, Oslo 1967
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f76ba634-efb3-44b1-94cf-a2287aff22c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.