PL EN


Journal
2013 | 3 | 410–417
Article title

Znaczenie metaloproteinaz i ich inhibitorów tkankowych w procesie nowotworowym

Content
Title variants
EN
The importance of metalloproteinases and their tissue inhibitors in the neoplastic process
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Matrix metalloproteinases (MMPs) are proteolytic enzymes. They have the ability to degrade the extracellular matrix. They also participate in many physiological processes however, but the most important functions of enzymes are related to the pathogenesis of cancer. Research have confirmed that imbalance between the MMPs and TIMPs has significant influence on tumor growth. Matrix metalloproteinases and their inhibitors have influence on growth, migration and invasion tumor cells. They are also responsible for the formation of distant metastases. This has been demonstrated on the basis of the analysis concentration of MMPs and TIMPs in the plasma of patients with gliomas, lung cancer, breast cancer, cervical cancer and gastrointestinal cancers. Understanding the mechanisms of action matrix metalloproteinases and their inhibitors may have a significant impact on new treatments. Research of MMPs and TIMPs are extremely important because they create opportunity to find effective way to battle with cancer. The present study aimed at discussing basic properties of MMPs and TIMPs in cancers progression: colorectal cancer, gastric cancer, pancreatic cancer, lung cancer and gliomas.
PL
Metaloproteinazy (MMPs) są enzymami proteolitycznymi mającymi zdolność degradacji macierzy zewnątrzkomórkowej. Uczestniczą w licznych procesach fizjologicznych, jednak najważniejsze ich funkcje związane są z patogenezą nowotworów. W badaniach potwierdzono, że na rozwój komórek nowotworowych znaczący wpływ ma zachwianie równowagi między MMPs i TIMPs (tkankowe inhibitory metaloproteinaz). MMPs i TIMPs wpływają na wzrost, migrację i inwazję komórek nowotworowych. Odpowiadają również za powstawanie odległych przerzutów. Informacje te potwierdzono, dokonując oceny analizy stężenia MMPs i TIMPs w osoczu chorych na glejaki mózgu, nowotwory płuc, piersi, raka szyjki macicy i nowotwory przewodu pokarmowego (żołądka, trzustki i jelita grubego). Poznanie mechanizmów działania metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej i ich inhibitorów może mieć istotne znaczenie w opracowaniu nowych metod leczenia. Badania nad MMPs i TIMPs stwarzają szansę poznania skutecznej drogi walki z nowotworem. W pracy omówiono funkcję i podstawowe właściwości MMPs i TIMPs w rozwoju nowotworów raka jelita grubego, żołądka, trzustki, płuc oraz glejaka.
Journal
Year
Issue
3
Pages
410–417
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Rzeszowski, Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f76e9b7c-d65f-4903-8aa2-3fbbc5b116d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.