PL EN


2013 | 61 | 2: Historia | 169-182
Article title

The courts of the Spanish and Austrian Habsburgs as Related by Jakub Sobieski in the first half of the 17th century

Authors
Title variants
PL
Dwory Habsburgów w relacjach Jakuba Sobieskiego z pierwszej połowy XVII wieku
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Jakub Sobieski, the father of King Jan III, was among the most outstanding Polish politicians of the first half of the 17th century. In his youth he received a thorough education, which included studies abroad and tours around Europe. In 1611-1613 he visited Germany, England, France, Spain, Portugal, Italy and Austria. Later, in 1638, he accompanied King Władysław IV Vasa on a journey to Baden. In both cases he wrote accounts that were subsequently printed and published. Of particular significance among these recollections of European travels are his descriptions of the states (Spain and the Holy Roman Empire) and courts (Madrid and Vienna) of the Habsburgs. Sobieski sheds light on the rulers (Philip III, Matthias I and Ferdinand III) as well as their courtly entourage (family, ministers, clerks, diplomatic corps, informal circles of power and servants). He writes about how the courts functioned, their ceremonies and etiquette, and also about their religious life. He draws our attention to the specific features which distinguished Habsburg courts from the rest of Europe. Moreover, he reveals their role and general significance in 17th-century political reality.
PL
Jakub Sobieski, przyszły ojciec króla Jana III, to jeden z najwybitniejszych polityków polskich pierwszej połowy XVII wieku. W okresie młodości odebrał staranne wykształcenie, w ramach którego znalazły się studia zagraniczne i podróże po Europie. W latach 1611-1613 odwiedził Niemcy, Anglię, Francję, Hiszpanię, Portugalię, Włochy i Cesarstwo. Później, w roku 1638, towarzyszył królowi Władysławowi IV Wazie w drodze do Baden. Podczas obu tych wypraw prowadził zapiski, które zostały następnie wydrukowane i opublikowane. W relacjach z jego podróży szczególne miejsce zajmują opisy państw (Hiszpania i Cesarstwo) oraz dworów (Madryt i Wiedeń) rządzonych przez Habsburgów. Wiele miejsca poświecił Sobieski panującym władcom (Filip III, Maciej I oraz Ferdynand III) oraz ich otoczeniu (rodzina, dworzanie, ministrowie, duchowni, dyplomaci, służba). Przedstawił obowiązujący na dworach ceremoniał, etykietę, jak również życie religijne. Podkreślał elementy specyficzne dla dworów habsburskich, a przede wszystkim wskazał ich rolę i znaczenie w polityce europejskiej XVII wieku.
Year
Volume
61
Issue
Pages
169-182
Physical description
Contributors
  • Department of the History and Culture of Spanish Speaking Countries, John Paul II Catholic University of Lublin, logro@kul.lublin.pl
References
  • Diariusz sejmu koronacyjnego w Krakowie w 1633 roku, wyd. W. Kaczorowski, Opole 2008.
  • Dwie podróże J. Sobieskiego, ojca króla Jana III, odbyte po krajach europejskich w latach 1607-1613 i 1638, wyd. E. Raczyński, Poznań 1833.
  • Lepecki B.: Pan Jakobus Sobieski, Warszawa 1970.
  • Jakub Sobieski, Peregrynacja po Europie [1607-1613]. Droga do Baden [1638], wyd. J. Długosz, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991.
  • Jakuba Sobieskiego. Pamiętnik wojny chocimskiej ksiąg troje, przekł. W. Syrokomla, Petersburg 1854.
  • Makowiecka G.: Po drogach polsko-hiszpańskich, Kraków 1984.
  • Malewska H.: Listy staropolskie z epoki Wazów, Warszawa 1977.
  • Witusik A.: Listy kanclerzyny Barbary Zamoyskiej do syna Tomasza z lat 1605-1610, w: Ojczyzna i wolność. Prace ofiarowane Profesorowi Janowi Ziółkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, E. M. Ziółek, Lublin 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f76ec0ff-0967-4fd7-be31-4083fa3f1125
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.