Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | 2 | 190-199

Article title

Zaawansowana dna moczanowa – opis przypadku

Content

Title variants

EN
Advanced gout – case study

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Dna moczanowa wywołana jest odkładaniem się w tkankach kryształów moczanu sodu. Najczęściej zajmuje stawy, co zazwyczaj objawia się atakami bardzo silnego bólu, obrzękiem zajętego stawu. Odkładanie kryształów moczanu sodu wynika ze zwiększonego stężenia kwasu moczowego w surowicy (hyperurikemii) powyżej 6,5 mg/dl będącego skutkiem jego nadmiernej produkcji lub zmniejszonego wydalania z organizmu. Dna moczanowa występuje u 1–2% ludzi, głównie mężczyzn w średnim i starszym wieku (7% mężczyzn powyżej 65 roku życia cierpi na to schorzenie). Rzadziej chorują kobiety, u których choroba rozwija się prawie wyłącznie po menopauzie [1]. Częstość występowania dny moczanowej wyraźnie rośnie wraz ze starzeniem się społeczeństwa oraz zmianą trybu życia i nawyków żywieniowych. Nadmierną produkcję kwasu moczowego może wywołać także przyjmowanie diuretyków (szczególnie tiazydowych) i kwasu acetylosalicylowego w małych dawkach, jak również: duża konsumpcja mięsa, owoców morza i alkoholu (zwłaszcza piwa). W pracy przedstawiono przypadek 55-letniego mężczyzny chorującego na dnę moczanową w okresie przewlekłym (zaawansowanym) ze znacznym uszkodzeniem układu ruchu. Pierwsze objawy chorobowe sugerowały rozpoznanie wczesnego okresu reumatoidalnego zapalenia stawów. Dopiero po pewnym czasie trwania choroby zaczęły dominować objawy dny moczanowej. Pacjent od początku choroby leczony był lekami hamującymi produkcję kwasu moczowego, stosował dietę ubogopurynową, rehabilitację, a mimo to utrzymywał się wysoki poziom kwasu moczowego w surowicy krwi i postępowała destrukcja stawów. Szansą na poprawę funkcji układu ruchu u tego chorego wydają się być jedynie zabiegi chirurgicznego usunięcia guzków dnawych z okolic stawów bądź leki nowej generacji, takie jak np.: febuksostat.
EN
Gout is a disease caused by a deposit of monosodium urate crystals in the tissue. Joints are frequently affected, which is usually manifested by attacks of severe pain, swelling of the affected joint. The deposit of monosodium urate crystals is caused by the increased level of uric acid in the blood (hyperuricemia) above 6.5 mg / dl, which is the result of its excessive production or decreased excretion from the body. Gout occurs in 1-2% of the population, mostly middle-aged and elderly men (7% of men over 65 suffer from this condition). Women are diagnosed with gout less frequently, and the disease develops almost exclusively after menopause[1]. The incidence of gout clearly increases together with population ageing, lifestyle changes and eating habits. Excessive production of uric acid may be also caused by taking diuretics (especially thiazides) and acetylsalicylic acid in lower doses as well as high consumption of meat, seafood and alcohol (especially beer). This paper presents a case of 55-year-old man suffering from gout in chronic (advanced) stage with significant damage to the locomotor system. The first symptoms suggested a diagnosis of early stages of rheumatoid arthritis. Only after some time gout symptoms became more evident. The patient was treated with uric acid production blockers since the onset of the disease occurred. Even though he also used a low-purine diet and rehabilitation, a high level of uric acid in blood stream still maintained and joint destruction progressed. The only chance to improve the function of the locomotor system considering this patient it seems to be a surgical procedure removing the tophi around the joints or a new generation of drugs such as: febuxostat.

Journal

Year

Issue

2

Pages

190-199

Physical description

Contributors

  • Oddział Reumatologii Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie im. św. Jadwigi Królowej Polski
author
  • Oddział Reumatologii Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie im. św. Jadwigi Królowej Polski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f7706f7b-a8a6-4e41-aafc-542479dc940e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.