PL EN


2013 | 2(22) | 135-152
Article title

Pomiędzy rekonstrukcją, odtwórstwem a inscenizacją, czyli próba analizy zjawiska rekonstrukcji historycznej

Content
Title variants
EN
Between reconstruction, re-creation and staging or an attempt to analyse the phenomenon of historical reconstruction
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author undertakes the attempt to analyse an increasingly popular in Poland  phenomenon of historical reconstruction. She refers to such terminological issues  as historical reconstruction, historical recreation, staging, mistakenly regarded as  homogenous. In order to distinguish between the above mentioned definitions,  she additionally specifies the reconstruction levels as represented in a particular  environment. The article contains a review of main problems connected with  reconstruction and its perception, issues of ethics and morality included. Moreover,  she presents an outline of the history of the reconstruction movement both in the  world and in Poland. The author tries to reveal, step by step, the mechanism of the  formation of historical reconstruction groups and similar associations, beginning  with a gathering of the people interested in forming the group through the selection  of its name and the vision of its activities, up to collecting the equipment. This  process results in the emergence and development of a separate reconstruction  environment where those who share the common passion have a chance to exchange  experience and knowledge. The text also describes the forms of activities practised  by the performers (apart from specific  recreations) and their tasks. It is connected  with the presentation of objectives, the historical reconstruction tries to achieve  and which stand behind the reconstruction performers’ motivations. The article  shows merits of the phenomenon, not ignoring, at the same time, its deficiencies  and potential threats. The author also tries to answer the question: what the  historical education provided by historical reconstruction should be based upon?
Contributors
References
  • M. Bogacki, Minione i współczesne odtwarzanie militarnej przeszłości człowieka, „Z Otchłani Wieków” 2008, R. 63, nr 1–4: Wojskowe inscenizacje historyczne. - J. Gulanowski, Rekonstrukcja historyczna a problem zapośredniczenia w pedagogice, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2011, nr 1, s. 88-96. - M. Bogacki, Historical reenactment jako nowy sposób prezentacji przeszłości, „Do Broni! Magazyn Rekonstrukcji Historycznych” 2006, nr 4. - Encyklopedia powszechna PWN , t. 3, Warszawa 1985. - - M. Bogacki, Wybrane problemy odtwórstwa wczesnośredniowiecznego w Polsce. Zagadnienia ogólne i próba charakterystyki środowiska [w:] Gospodarka ludów Morza Bałtyckiego. Materiały z IV Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego, Wolin, 1–3 sierpnia 2008 r., t. 2: Nowożytność i współczesność, Toruń 2009 („Mare Integrans. Studia nad dziejami Morza Bałtyckiego”), Toruń 2008. - S. Masłowski, Turnieje Rycerskie na Zamku Golubskim, Grudziądz 1995. - A. Gawron-Kłosowska, Festiwal Wikingów na Wolinie, „Z Otchłani Wieków” 2005, R. 60, nr 1–4: Archeologia Ziemi Sandomierskiej. - K. Zajączkowski, Bitwa o Fort, „Do Broni! Magazyn Rekonstrukcji Historycznych” 2006, nr 4. - M. Bogacki, Przydatność działań rekonstrukcyjnych w badaniach nad uzbrojeniem w okresie wczesnego średniowiecza [w:] Polska historiografia wojskowa wobec wyzwań badawczych i politycznych XXI wieku (VIII Forum Historyków Wojskowości), red. T. Dubicki, T. Panecki, Częstochowa 2006. - A. Ekner, Samochód pancerny „Kubuś” 1944, Warszawa 2008. - M. Bogacki, Czy historia może być atrakcyjna?...czyli o przeszłości i jej „żywych” przejawach w początku XXI wieku [w:] Zeszyty Dziedzictwa Kulturowego, red. K. Łopatecki, W. Walczak, t. 1: Białystok i Podlasie, Białystok 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f771991f-be66-49d1-a6d1-f24609e05144
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.