PL EN


2017 | 2(3) | 173-181
Article title

Życie kobiet w wielkoprzemysłowej Łodzi w latach 1908–1914 – wybrane aspekty, ss. 199 [mps]

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
autoreferat rozprawy doktorskiej
EN
summary of the doctoral dissertation
Year
Issue
Pages
173-181
Physical description
Dates
published
2017-12-21
Contributors
References
  • Kusiak Alicja, O historii kobiet, [w:] Humanistyka i płeć, Kobiety w poznaniu naukowym wczoraj i dziś, pod red. Elżbiety Pakszys i Danuty Sobczyńskiej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1997, t. 2, s. 197-218.
  • Myśliński Jerzy, Uwagi o prasie polskiej przełomu XIX i XX wieku jako źródle historycznym, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1974, t. 14, s. 5-25, ISSN 0035-7669.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7777283-f7d0-4f89-ac27-bf111507f447
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.