PL EN


2013 | 2 | 6 | 40-54
Article title

Oportunizm interesariuszy w nadzorze korporacyjnym

Content
Title variants
EN
Opportunism of stakeholders in corporate governance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu podjęto szeroko rozumianą problematykę oportunizmu w nadzorze korporacyjnym. Przedmiotem rozważań są nie tyle postawy oportunistyczne menedżerów w stosunku do akcjonariuszy, co zachowania oportunistyczne interesariuszy przedsiębiorstwa. Analiza koncentruje się na dwóch stronach tego samego zjawiska. Po pierwsze, dotyczy ona możliwości zachowań oportunistycznych takich interesariuszy, jak pracownicy, akcjonariusze, dostawcy, klienci, kredytodawcy itp. Po drugie, poświęcona została ponoszonemu przez interesariuszy ryzyku oportunizmu. Z rozważań wynika, że interesariusze są współzależni oportunistycznie.
Year
Volume
2
Issue
6
Pages
40-54
Physical description
Contributors
  • Prof. dr hab., Katedra Ekonomii Instytucjonalnej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, ul. Rewolucji 1905 r. nr 4, 90-214 Łódź
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f77c32f3-2a21-430d-9a7f-0949c12d1d24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.