PL EN


2016 | 1 | 195-211
Article title

JĘZYK SZTUKI – ANALIZA PORÓWNAWCZA TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ ARTYSTÓW (NIE)PEŁNOSPRAWNYCH

Authors
Content
Title variants
EN
LANGUAGE OF THE ART – COMPARATIVE ANALYSIS OF ARTISTIC WORKS OF THE DISABLED AND FULLY FIT ARTISTS
Languages of publication
Abstracts
PL
Sztuka stanowi formę przekazu informacji za pomocą fizycznego medium. Analiza dzieła sztuki to zwrócenie uwagi na dwie płaszczyzny: formę i treść. Forma to elementy wizualne użyte w trakcie procesu twórczego, treść zaś stanowi przekaz emocjonalny lub intelektualny. Działalność artystyczna służy do zaspokajania wielu potrzeb osobistych i społecznych. Ważnym motywem do jej podjęcia może być pragnienie uzewnętrznienia swojej osobowości bądź potrzeba obiektywnego zapisu. Artykuł zawiera analizę porównawczą twórczości plastycznej niepełnosprawnych i pełnosprawnych artystów.
EN
Art is a source of information by way of a physical medium. An analysis of a work of art draws attention to two layers: the form and the content. By the form we mean visual elements used in the course of the artistic process, whereas by the content we mean emotional or intellectual message. Artistic work is used to satisfy numerous personal and social needs. An important motive for getting involved in artistic work may be one’s urge to manifest one’s personality, or the need for objective recording. This paper shows a comparative analysis of artistic works of the disabled and fully fit artists.
Year
Issue
1
Pages
195-211
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Sztuki
References
 • Bagnall B. (1992). Jak rysować i malować, tłum. Bancerowski M. Warszawa: Penta.
 • Bammes G. (1995a). Anatomia człowieka. Przewodnik dla artystów. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • Bammes G. (1995b). Anatomia zwierząt. Przewodnik dla artystów. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • Bokiniec M., Forysiewcz B., Michałowski J., Mroskowiak-Nastrożna N., Nazaruk G., Sacha M., Świętochowska G. (2011). Spotkania z kulturą. Warszawa: Nowa Era.
 • Gajda J. (2011). Aktualne problemy dotyczące pojmowania twórczości i sztuki w kształceniu estetycznym. W: Ziołowicz K., Sztejnbis-Zdyb J. (red.). Współczesna edukacja estetyczna. Teoria i praktyka. Kielce: Instytut Sztuk Pięknych, Instytut Muzyki UJK.
 • Górniok-Naglik A. (2002). Sztuka w treściach nauczania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Hodge S. (2014). Przewodnik po sztuce współczesnej. Dlaczego pięciolatek nie mógł tego zrobić? Tłum. Skalska-Stefańska D. Warszawa: Wydawnictwo Arkady.
 • Jankowski D. (2003). Edukacja kulturalna. W: Pilch T. (red.). Encyklopedia pedagogiki XXI wieku. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Jones A.F. (1997). Wstęp do historii sztuki, tłum. Zahaczewska-Dobrowolska A., Kulak M. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Kaleta-Witusiak M. (2011). Terapia kreatywna w spojrzeniu na świat przez osoby z zaburzeniami psychicznymi – aspekty psychopedagogiczne. W: Ziołowicz K., Sztejnbis-Zdyb J. (red.). Współczesna edukacja estetyczna. Teoria i praktyka. Kielce: Instytut Sztuk Pięknych, Instytut Muzyki UJK.
 • Lipski A. (2001). Elementy socjologii sztuki. Wrocław: Wydawnictwo ATLA 2.
 • List Ojca Świętego Jana Pawła II do artystów. Watykan 1999 (2000). Kraków: Wydawnictwo Archidiecezji Krakowskiej.
 • Łapot-Dzierwa K., Małoszowski R., Śmigla M. (2012). Na ścieżkach wyobraźni. Warszawa: WSiP.
 • Muszyńska E. (2005). Sztuka jako forma dialogu. W: Limont W., Nielek-Zawadzka K. (red.). Dylematy edukacji artystycznej. Tom 1. Edukacja artystyczna wobec przemian w kulturze. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Parramon J.M. (1996). Anatomia człowieka, tłum. Kowalska A. Łódź: Wydawnictwo Galaktyka.
 • Parramon J.M. (1995a). Jak malować farbami olejnymi, tłum. Mach M., Galach W. Łódź: Wydawnictwo Galaktyka.
 • Parramon J.M. (1995b). Jak rysować postacie, tłum. Mach M. Łódź: Wydawnictwo Galaktyka.
 • Szuman S. (1969). O sztuce i wychowaniu estetycznym. Warszawa: Wydawnictwo PZWS.
 • Tatarkiewicz W. (1972). Droga przez estetykę. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Vetulani J. (2011). Mózg: fascynacje, problemy, tajemnice. Kraków: Wydawnictwo Homini.
 • Wallis M. (1974). Secesja. Warszawa: Wydawnictwo Arkady.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f783a443-bd86-45f7-bb92-2667cccaa975
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.