PL EN


2020 | 20 | 3 | 25-31
Article title

Postural performance while boxing with an opponent versus practice with a boxing bag

Content
Title variants
PL
Wydajność posturalna w czasie walki bokserskiej z przeciwnikiem a trening z workiem bokserskim
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background. Boxing with an opponent may have a more important effects on postural control than hitting a punchbag. It might be vital for a boxer to know what happens to their body control after a slugfest. Problem and aim. We predicted that postural sway would be increased by fatigue after bouts under Bout and Bag conditions. Our other hypothesis was that sway in boxers after a bout would be higher after actual bouts than after a punchbag routine. Methods. Eleven active male boxers (age = 22.73 ± 4.15 years) volunteered to participate in the study. We measured the subjects’ heart rate, blood lactate, and postural sway. We evaluated postural sway using the Biodex Balance System (BBS) on the dominant foot. Using a within- subjects design, each subject participated in two experimental conditions: Boxing with an opponent (Bout) and boxing with a punchbag (Bag). In each condition, we collected data six times: before boxing, after each round, and 10 and 20 minutes after boxing. Results. At Round 2, OSI scores were higher in the Bout condition than the Bag condition (t = 2.153; p = 0.044). For the Bout condition, the OSI scores in Round 1 and Round 2 were higher than in Pre- boxing (For Round 1, p = 0.031; for Round 2, p = 0.024) and in Recovery 20 (For Round 1, p = 0.044; for Round 2, p = 0.006). In the Bag condition, Recovery 20 had lower OSI score than Round 1 (p = 0.027). Conclusions. Our results suggest that competitive bouts impose greater challenges on postural control than working a punchbag, and that these differences are independent of general boxing-related fatigue.
PL
Tło. Boks z przeciwnikiem może mieć istotny wpływ na kontrolę postawy ciała w porównaniu do treningu z workiem bokserskim. Dla boksera może być istotna wiedza o tym co dzieje się z jego ciałem po walce. Problem i cel. Przewidywaliśmy, że kołysanie posturalne będzie się zwiększać wraz ze zmęczeniem po walkach z przeciwnikiem i workiem bokserskim. Inną naszą hipotezą było, że kołysanie się po walce z przeciwnikiem będzie większe niż po walce z workiem treningowym. Metody. Do udziału w badaniu zgłosiło się 11 aktywnych bokserów płci męskiej (wiek = 22,73 ± 4,15 roku), którym zmierzono tętno, mleczan krwi i kołysanie postawy. Kołysanie postawy ciała oceniono przy użyciu systemu Biodex Balance System (BBS) na dominującej stopie. W projekcie wewnątrzprzedmiotowym, każdy z uczestników uczestniczył w dwóch warunkach doświadczalnych: boks z przeciwnikiem (bout) i boks z workiem treningowym (bag). W każdym przypadku zebraliśmy dane sześć razy: przed walką bokserską, po każdej rundzie i 10 i 20 minut po walce. Wyniki. W drugiej rundzie wyniki OSI były wyższe w przypadku walki z przeciwnikiem niż z workiem treningowym (t = 2.153; p = 0.044). W przypadku walki z przeciwnikiem, wyniki OSI w 1 i 2 rundzie były wyższe niż w rundzie wstępnej (dla 1 rundy, p = 0,031; dla 2 rundy, p = 0,024) oraz w okresie po walce (Recovery 20) (dla 1 rundy, p = 0,044; dla 2 rundy, p = 0,006). W przypadku treningu z workiem bokserskim, wartość OSI dla Recovery 20 była niższa niż w pierwszej rundzie (p = 0,027). Wnioski. Otrzymane wyniki sugerują, że walka z przeciwnikiem nakłada większe wyzwania na kontrolę postawy ciała niż praca z workiem treningowym i że różnice te są niezależne od ogólnego zmęczenia boksera.
Year
Volume
20
Issue
3
Pages
25-31
Physical description
Contributors
  • Selcuk University, Konya (Turcja)
  • Selcuk University, Konya (Turcja)
  • Selcuk University, Konya (Turcja)
author
  • Selcuk University, Konya (Turcja)
  • 2 School of Kinesiology, University of Minnesota, Minneapolis, MN (Stany Zjednoczone)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7873503-573c-4d72-987b-5e44dc28d3ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.