Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3 | 171-179

Article title

ROLA I MIEJSCE TREŚCI KULTUROWYCH W PROCESIE KSZTAŁCENIA NA PRZYKŁADZIE PODLASKICH GIMNAZJÓW

Authors

Content

Title variants

EN
THE ROLE AND PLACE OF CULTURAL CONTENT IN EDUCATION IN MIDDLE SCHOOLS IN PODLASIE

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This paper examines the position of school principals toward the multicultural education. It also analyzes various theoretical subjects from scholarly literature, especially those regarding the function of schools in a multicultural environment. The scarcity of research on this topic makes this study all the more relevant.

Year

Issue

3

Pages

171-179

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

author
 • Uniwersytet w Białymstoku Białystok

References

 • Burszta W., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje.,Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998.
 • Edukacja międzykulturowa – dokonania, problemy, perspektywy, red. T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 • Edukacja międzykulturowa – teorie, poglądy, doświadczenia społeczne, red. T. Lewowicki,E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta, Wydawnictwo Adam Marszałek., Toruń 2010.
 • Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku, red. A. Kłoskowska, Wiedza o kulturze, Wrocław 1991.
 • Grzybowski P.P., Edukacja europejska – od wielokulturowości ku międzykulturowości, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.
 • Karpińska A., Niepowodzenia szkolne wobec zmian w teleologii edukacyjnej i treściach kształcenia, [w:] Edukacja jutra. VII Tatrzańskie Seminarium Naukowe, red. K. Denek, T.M. Zimny, Wydawnictwo Menos, Częstochowa 2001.
 • Kempny M., Kapciak A., Łodziński S., U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego, Oficyna Naukowa, Warszawa 1997.
 • Kłoskowska A., Problematyczność rozwoju kultury, „Kultura i Społeczeństwo” 1991, nr 1.
 • Kupisiewicz C., Dydaktyka ogólna, Oficyna Wydawnicza Graf Punkt, Warszawa 2002.
 • Lewowicki T., W poszukiwaniu modelu edukacji międzykulturowej, [w:] Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie, red. E. Malewska, B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002.
 • Misiejuk D., Dziedzictwo i dziedziczenie w kontekście procesów socjalizacji, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2013.
 • Nikitorowicz J., Edukacja międzykulturowa, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.
 • Nikitorowicz J., Edukacja regionalna i międzykulturowa, Wydawncitwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • Nikitorowicz J., Grupy etniczne w wielokulturowym świecie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.
 • Nikitorowicz J., Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 • Nikitorowicz J., Pogranicze. Tożsamość. Edukacja międzykulturowa, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2001.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004.
 • Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.
 • Pedagogika. Leksykon PWN, red. B. Milerski, B. Śliwerski, Warszawa 2000.
 • Siemak-Tylikowska A., Treści kształcenia, [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacja, Warszawa 1993.
 • Sobecki M., Kultura symboliczna a tożsamość: studium tożsamości kulturowej Polaków na Grodzieńszczyźnie z perspektywy edukacji międzykulturowej, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2007.
 • Szczurek-Boruta A., Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowości: szkice pedagogiczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.
 • Szkoła na pograniczach, red. T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2000.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, red. S. Dubisz, PWN, Warszawa 2003.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-1226

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f787b80c-3c0d-4a6a-9678-3f07d7eda72c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.