PL EN


2012 | 2 | 95-116
Article title

Urbanizacja, komunikacja lotnicza, cyfryzacja człowieka - kluczowe megatrendy zmian XXI w.

Content
Title variants
EN
Urbanization, Air Transportation, Digitalization, Human Networking – Key Megatrends in the Twenty-First Century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Świat XXI w. będzie podlegał trzem ewolucyjnym mega trendom: urbanizacji, rozwojowi komunikacji lotniczej oraz cyfryzacji/usieciowieniu człowieka. Nie miały one analogii w wiekach poprzednich. Z tymi zamianami nastąpi przesunięcie centrów gospodarczych i politycznych w kierunku Azji. Powyższym zmianom będzie towarzyszyło osiem kwestii społecznych dziejących się jednocześnie w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Może je uszeregować według następujących zagadnień: dostępu do pracy; bezrobocia; przyszłości dzieci; opieki nad starszymi; światowych spekulacji finansowych; środowiska naturalnego; zdrowia i chaosu kulturowego. Świat XXI w. będzie szybszy, mniej pewny i mniej stabilny. Wymaga to przebudowy instytucji państwa oraz stworzenia globalnych instytucji nadzoru i kontroli, gotowych do szybkiej interwencji w nagłych, turbulentnych wydarzeniach. Rozwiązania instytucjonalne, wiedza oraz doświadczenia wypracowane w poprzednich stuleciach będą miały niewielkie zastosowanie w XXI w.
EN
World of the twenty-first century will be subject to the three evolutionary megatrends: urbanization, development of air transport and digitalization or human networking. They had no parallel in previous centuries. These swaps will shift economic and political centers in the direction of Asia. This change will be accompanied by eight social issues happening at the same time in the developed and developing countries. Can be ranked according to the following issues: access to jobs, unemployment, the future of children, care for the elderly, the world of financial speculation, the environment, health and cultural chaos. World of the twenty-first century will be faster, less secure and less stable. This requires the reconstruction of state institutions and the creation of global institutions for supervision and control, ready for rapid intervention in emergency of turbulent events. Institutional arrangements, knowledge and experience developed in previous centuries will be of little use in the twenty-first century.
Year
Issue
2
Pages
95-116
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
References
 • Current Market Outlook (2012), Boeing Commercial Airplanes, Seattle.
 • Ehrenreich Barbara (2006), Za grosze pracować i (nie) przeżyć, Wydawnictwo WAB, Warszawa.
 • Friedman Tomas L. (2006), The World is Flat. The Globalized World in the Twenty-First Century, Peguin Book.
 • Galbraith John Kenneth (2005), Gospodarka niewinnego oszustwa. Prawda naszych czasów, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa.
 • Gołębiowski Jakub (2012), Raport: samolotem po Polsce, [w:] Lotnictwo nr 8.
 • Global Market Forecast 2012-2031. Navigating the Future (2012), Airbus.
 • Internet ma już 2 mld użytkowników, telefonów komórkowych jest 5 miliardów, [w:] Gazeta Prawna.PL, 26 stycznia 2011.
 • Isaacson Walter (2011), Steve Jobs, Insignis Media, Kraków.
 • Leahy John (2012), Global Market Forecast 2012-2031, Airbus.
 • Liwiński Jerzy (2004), Działalność polskich portów lotniczych w 2004 roku, Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Warszawa.
 • Liwiński Jerzy (2012), Długoterminowa prognoza Airbusa dla Europy Środkowo-Wschodniej i Polski, [w:] Lotnictwo nr 1.
 • Liwiński Jerzy (2012), Działalność polskich portów lotniczych w 2011 roku, Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Warszawa.
 • Liwiński Jerzy (2012), Porty lotnicze świata 2011, [w:] Lotnictwo nr 7.
 • Liwiński Jerzy (2012), Linie lotnicze świata 2011, [w:] Lotnictwo nr 9.
 • Karp Aleksandra (2012), To będzie jesień Microsoftu, [w:] Bloomberg Businessweek, 3-16 września.
 • Kleer Jerzy, Wierzbicki Andrzej P. (2012), Innowacyjność, kreatywność a rozwój, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” Przy Prezydium PAN, Warszawa.
 • Kołodko Grzegorz W. (2008), Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Piotrowski Mariusz (2012), Lufthansa tworzy tanie linie lotnicze, [w:] Gazeta Wyborcza, 21 września.
 • Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2011 roku (2012), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Warszawa, czerwiec 2012.
 • Rocznik demograficzny 2011 (2011), GUS, Warszawa, październik.
 • Rifkin Jeremy (2003), Koniec pracy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 • Sennnet Richard (2010), Kultura nowego kapitalizmu, Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa.
 • Special Report. Manufacturing and Innovation. A Third Industrial Revolution (2012), [w:] The Economist, April 21st.
 • Szewczyk Olaf (2012), Sezon na tablety, [w:] Wprost, 3-9 września.
 • Toffler Alvin, Toffler Heidi (2007), Rewolucyjne bogactwo, Wydawnictwo Kurpisz S.A., Przeziemierowo.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-0949
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f78c9be9-c279-4db4-a16d-5b5eb24cd70b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.