PL EN


2015 | 18 | 3(39) | 77-80
Article title

Artykuł recenzyjny: Kraków – Lwów: czasopisma XIX–XX wieku, t. 12, pod red. G. Niecia i G. Wrony, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014 (Seria: Kraków – Lwów: Książki, Czasopisma, Biblioteki; t. 12)

Content
Title variants
EN
Review of book: Kraków – Lwów: czasopisma XIX–XX wieku, t. 12, pod red. G. Niecia i G. Wrony, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014 (Seria: Kraków – Lwów: Książki, Czasopisma, Biblioteki; t. 12)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Recenzowana praca prezentuje szerokie spektrum problemów czasopiśmiennictwa, obejmujące chronologicznie okres 1848–1989. Czytelnik otrzymuje teksty przynoszące analizę tytułów prasowych i ich dziejów, omawiające problemy poruszane na łamach czasopism oraz prace o ujęciu syntetycznym. Niemal po równo ułożyło się zainteresowanie badaczy zagadnieniami czasopiśmiennictwa lwowskiego (6 tekstów) i krakowskiego (5 tekstów). Rozprawy, które znalazły się w tomie stanowią cenny wkład w rozwój badań nad dziejami krakowskiej i lwowskiej prasy oraz stanowią inspirację do dalszych przedsięwzięć w tym kierunku.
EN
Review of book: Kraków – Lwów: czasopisma XIX–XX wieku, t. 12, pod red. G. Niecia i G. Wrony, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014 (Seria: Kraków – Lwów: Książki, Czasopisma, Biblioteki; t. 12)
Keywords
PL
Year
Volume
18
Issue
Pages
77-80
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
  • A. Kaleta, Książka i metody jej popularyzacji na łamach „Miesięcznika Katechetycznego i Wychowawczego” (1911–1939), [w:] Kraków ̶ Lwów: czasopisma XIX ̶ XX wieku, t. 12, Kraków 2014, s. 60.
  • C. Lechicki, Prasa katolicka Drugiej Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1984, t. XXII, z. 2, s. 51.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f79593ec-444d-4e0e-846a-b73587947339
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.