PL EN


2016 | 1(23) | 169 - 180
Article title

Niestandardowe formy finansowania przedsiębiorstw rola i decyzje wyboru

Content
Title variants
EN
Non-standard forms of business financing the role and choice decisions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest jednym z głównych czynników decydujących o wzroście gospodarczym kraju. O jego znaczeniu decyduje ilość zarejestrowanych przedsiębiorstw, posiadane zasoby i rola w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto. Na rynku finansowym dostępnych jest wiele instrumentów finansowania działalności i rozwoju przedsiębiorstw. Do dyspozycji pozostają między innymi: kredyt, leasing, dotacje, fundusze pożyczkowe, venture capital a także aniołowie biznesu. Celem artykułu jest ocena zakresu korzystania z niestandardowych źródeł finansowania działalności przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz wskazanie przyczyn powodujących ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej a także analiza korzystania przez przedsiębiorstwa z wybranych niestandardowych źródeł finansowania działalności gospodarczej.
EN
The small and medium enterprises sector is one of the major factors that determine the economic growth. The factor’s importance is led by the quantity of registered companies, resources accessibility and the role in creating Gross Domestic Product. On the financial market there are a lot of instruments available to facilitate company development and financing of business activity. The financial market offers a number of instruments for financing business activity and development. There are, among others: credit, leasing, grants, loan funds, venture capital and business angels. The aim of the article is to assess the use of non-standard sources of business financing by SMEs, to indicate the barriers to doing business, and to analyse the use of selected non-standard sources of business financing
Year
Volume
Pages
169 - 180
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
 • Alińska Agnieszka, Grzywacz Jacek, Proczek Magdalena, Zawiślańska Izabela, 2008. Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, red. Ewa Latoszek, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Bień Witold, 2000.Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Warszawa: Difin.
 • Grzywacz Jacek, 2005. Faktoring, Warszawa: Difin.
 • Grzywacz Jacek, 2008. Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Grzywacz Jacek, Burżacka-Majcher Monika, 2007. Leasing w przedsiębiorstwie, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Grzywacz Jacek, Okońska Agnieszka, 2005. Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Kuczowic Jacek, 2012. Wycena małego przedsiębiorstwa, Warszawa: Cedewu.
 • Majchrzycka-Guzowska Alina, 1999. Finanse i prawo finansowe, Warszawa: WN PWN
 • Piekunko-Mantiuk Iwona, 2014. Aniołowie biznesu i ich rola w finansowaniu startupów, [w] Ekonomia i zarządzanie Nr 4(6) 2014, Białystok: Politechnika Białostocka.
 • Safin Krzysztof, 2002. Zarządzanie małą firmą, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Skowronek-Mielczarek Anna, 2007. Małe i średnie przedsiębiorstwa – źródło finansowania, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Stawasz Edward, 2006. Pojęcie i źródła finansowania MSP, [w] Bariery w korzystaniu z usług bankowych w finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw, red. Janusz Bilski i Edward Stawasz, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173 poz1807).
 • Waniak-Michalak Halina, 2007. Pozabankowe źródła finansowania małych średnich przedsiębiorstw, fundusze pożyczkowe, fundusze doręczeniowe, rynek venture capital, Kraków: Oficyna Wydawnicza Grupa Wolters Kluwer.
 • Wolański Robert, 2013. Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa: Wolters Kluwer Polska S. A. Źródła internetowe
 • [www 1] Raport finansowanie mikro, małych i średnich firm, Agencja Rozwoju Innowacji SA, www.m.arisa.com.pl/aktualności.php/88 (dostęp 15.03.2016).
 • [www 2] Raport MŚP pod lupą 2011, Europejski Program Modernizacji Polskich Firm, http://www.efl.pl/finansowanie/EFL_Raport_MSP_pod_lup.pdf (dostęp 15.03.2016).
 • [www 3] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014,PARP, http//www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21789.pdf (dostęp:15.03.2016).
 • [www 4] Raport Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2009–2013, Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl (dostęp:15.03.2016).
 • [www 5] Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze regon, Informacje i opracowania Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat. gov.pl (dostęp:15.03.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f797d986-65e1-4460-aab0-911b6e4d353b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.