PL EN


2014 | 4 | 21-34
Article title

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji

Content
Title variants
EN
Bank loan or lease? Comparative model of costs of investment financing
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kapitał jest czynnikiem, który umożliwia inwestowanie oraz rozwój przedsiębiorstwa. W gospodarce istnieje wiele form pozyskania kapitału, jednak nie wszystkie z nich dostępne są dla małych i średnich przedsiębiorstw. Poza kapitałem własnym najczęściej wykorzystywanymi formami pozyskania kapitału są leasing i kredyt bankowy. W opracowaniu podjęto próbę porównania kosztów tych dwóch inwestycji. Pomimo faktu, że kredyt bankowy okazał się korzystniejszą formą pozyskania kapitału, należy pamiętać, że czasami, przy uwzględnieniu innych czynników, leasing jest jedyną formą finansowania, którą małe i średnie przedsiębiorstwa mogą wykorzystać.
Year
Volume
4
Pages
21-34
Physical description
Contributors
References
 • Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 roku, http://old.stat.gov.pl/gus/5840_13875_PLK_HTML.htm, dostęp dnia 17.03.2014.
 • European Central Bank, Survey on the access to finance of SME’s in the Euro area (SAFE), https://www.ecb.europa.eu/stats/money/surveys/ sme/html/index.en.html, dostęp dnia 13.03.2014.
 • European Commission, 2013 SBA Fact Sheet Poland –http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/per formancere-view/files/countries-sheets/2013/poland_en.pdf, dostęp dnia 21.03.2014.
 • European Commission (2013), Annual Report on European SME’s 2012/2013, Brussels.
 • European Commission (2011), SMEs’ Access to Finance, Directorate General for Enterprise and Industry.
 • Europejski Fundusz Leasingowy, www.efl.pl/aktualności, dostęp dnia 14.03.2014.
 • http://www.bankier.pl/wiadomosc/Banki-zaostrzaja-polityke-kredytowa-dla-MSP-a-firmy-leasingowe-nie-2489937.html, dostęp dnia 05.05.2014.
 • Hutchinson R. W. (1995), The capital structure and investment decision of the small owner-managed firm: some exploratory issues, „Small Business economics”, Vol. 7, No. 3.
 • Krzemińska D. (2002), Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Warszawa.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012, http://www.parp.gov.pl/index/more/37123, dostęp dnia 14.05.2014.
 • SMEs’ Access to Finance (2011), European Commission, Directorate General for Enterprise and Industry, Brussels.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.
 • World Bank (2013), Doing Business 2014 – Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, Washington. 16. Załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f798682e-b51c-41c8-a81a-2a1daf5372ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.