PL EN


2017 | 8 | 4 | 125-134
Article title

On the Domination of Transmission Approach and the Lack of Transaction – Parents in Municipal Primary Schools

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The scientific purpose of the study is to present results of researches devoted to relations be-tween parents and teachers in municipal primary schools, in categories of a wider description of mutual connections of the aforementioned entities. The article consists of three main elements. The first one refers to the source literature and based on it outlines the surface for own researches. The second one refers to the presentation of methodological assumptions of the conducted research procedure. The third one includes an analysis of the collected research material. The presented research material allows to notice a peculiar bipolarity in relations between parents and teachers in municipal primary schools, covering transmission and transaction social relations, characterized by subjectification or objectification of parents by teachers or other school employees. In the municipal primary schools which participated in the research, parents indicate dominant objectification, based on information transmission from the teacher towards the parents, lacking a dialogue and deeper transactions with teachers of their own children, as the basic element of interpersonal relationships. Parents inform about a discrepancy between the horizon of their expectations and the surface of experiences, which facilitates the popularization of the transmission perspective, illustrating objectifications between teachers and parents.
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
125-134
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • University of Rzeszów, Department of General Pedagogy and Methodology, Poland
References
 • Czerpaniak-Walczak, M. (2012). Ile techne, ile praxis? W poszukiwaniu koncepcji praktyki jako elementu kształcenia nauczycielskiego profesjonalizmu. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 3, 7–22.
 • Dróżka, W. (2010). Problemy funkcjonowania zawodowego nauczycieli w okresie zmiany społeczno-edukacyjnej. W: W. Dróżka, B. Matyjas (red.), Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne. Współczesne problemy zawodu nauczyciela i pedagoga (s. 23–48). T. 19. Kiel-ce: Wyd. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.
 • Klus-Stańska, D. (2002). Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn: Wyd. UW-M.
 • Kłakówna, Z.A., Kołodziej, P., Waligóra, J. (2011). Pakt dla szkoły. Zarys kształcenia ogólnego. Gdańsk: IBnG.
 • Lulek, B. (2014a). O miejscu wyznaczanym rodzicom w szkołach gimnazjalnych. Ujęcie porównawcze. W: B. Lulek, K. Szmyd (red.), Edukacja wobec wyzwań współczesności. Rodzina – szkoła – region – kultura (s. 155–174). Krosno: Wyd. PWSZ w Krośnie.
 • Lulek, B. (2014b). Rodzina wobec wyzwań i zagrożeń społecznych. W: B. Lulek, Ł. Reczek-Zymróz (red.), Rodzina i szkoła w zmieniającej się przestrzeni edukacyjnej. Dylematy czasu przemian (s. 19–26). Rzeszów: Bonus Liber.
 • Lulek, B. (2016). Rodzice – nieujawniane czy niewykorzystane zasoby w procesie edukacji dziecka? W: E. Czerka-Fortuna, K. Kmita-Zaniewska, A. Zbierzchowska (red.), Zasoby rodziny. Wychowanie, poradnictwo, praca socjalna (s. 464–486). Gdańsk: WN Katedra.
 • Łukasiewicz-Wieleba, J. (2014). Współdziałanie nauczycieli i rodziców. W: J. Łukasiewicz-Wieleba, Nauczyciel i rodzice. Komunikacja, relacje, współpraca (s. 11–25). Warszawa: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Mendel, M. (2016). Uczenie się rodziców, szkoła i Lifelong Learning. W: A. Szczurek-Boruta, B. Chojnacka-Synaszko, A. Gancarz (red.), Szkoła i rodzina w środowisku lokalnym – teoria i praktyka (s. 59 –78). Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 • Niemierko, B. (2013). Analiza transakcyjna jako metoda diagnostyki edukacyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 2, 29–40.
 • Obuchowski, K. 2000). Człowiek intencjonalny, czyli o tym, jak być sobą. Poznań: Rebis.
 • Rutkowiak, J.(2016). Niewinność dialogu? Współczesna sytuacja dialogowania a rozumienie siebie, innych, świata w ćwiczeniach etycznych. W: D. Jankowska, M. Grzelak-Klus (red.), Pedagogika dialogu. Dialog jako droga rozumienia i samorozumienia (s. 80–90). Warszawa: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Sztompka, S. (2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak.
 • Śliwerski, B. (2013). Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu. Kraków: Implus.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f79cc406-c48e-497f-ab09-cffd6904fedf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.