PL EN


2017 | 67 | 265-280
Article title

Integracja kartotek haseł wzorcowych nazw osobowych w semantycznej bazie wiedzy Wikidane

Content
Title variants
EN
The Integration of the Personal Authority Records in the Wikidata Semantic Knowledge Base
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy problemu obecności kartotek haseł wzorcowych w środowisku sieciowym z punktu widzenia tak zwanej sieci danych (ang. Web of Data). Celem artykułu jest próba pokazania sposobów funkcjonowania khw poza kontekstem katalogu bibliotecznego na przykładzie integracji w semantycznej bazie wiedzy Wikidane. Celem badań było określenie zakresu wykorzystania bibliotecznych khw jako źródeł informacji do kontroli form nazw osobowych w bazie Wikidane. W tym celu analizie poddano model danych w bazie Wikidane, w którym zidentyfikowano elementy metadanych odpowiedzialne za realizację podstawowych funkcji kartotek haseł wzorcowych. W dalszej części przedmiotem analiz była ilościowa analiza wykorzystania siedmiu khw w bazie wiedzy Wikidane wraz z uwzględnieniem polskojęzycznej Wikipedii.
EN
This article deals with the problem of the presence of personal authority records in a network environment from the point of view of the so-called data network (Web of Data). Its aim is to show – on the example of integration in the Wikidata semantic knowledge base – how these records (the so-called ‘khw’ records) function outside the context of a library catalogue. The purpose of this research has been to specify the scope of the use of library ‘khw’ records as sources of information that allow us to control the forms of personal names in the Wikidata database. For this purpose, the author has analysed the data model in the Wikidata database and identified those metadata elements in it which are responsible for the implementation of the basic functions of personal authority records. Additionally, the author discusses the use of seven ‘khw’ records in the Wikitata database – also with regard to the Polish language Wikipedia.
Year
Volume
67
Pages
265-280
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f79ced70-b26e-4c22-a523-9ed3bbbe2187
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.