PL EN


2013 | 923 | 23-35
Article title

Propozycja modyfikacji wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej z wykorzystaniem funkcji wymiernych

Authors
Title variants
EN
A Proposal to Modify the Revealed Comparative Index with the Application of Rational Functions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wskaźnik względnej przewagi komparatywnej (RCA) jest wykorzystywany powszechnie do oceny konkurencyjności eksportu towarów i usług oraz przewagi komparatywnej kraju według sektorów produkcji lub grup towarowych. Jego wartości nie są jednak unormowane, co skutkuje określonymi konsekwencjami. Rozkłady wskaźnika RCA są zwykle asymetryczne, niestabilne w czasie, wrażliwe na liczbę sektorów (grup towarowych) i na liczbę krajów w grupie referencyjnej. Utrudnia to porównywalność wartości wskaźnika w ujęciu czasowym i przestrzennym oraz komplikuje wyznaczenie odpowiedniego rozkładu teoretycznego. W artykule zaproponowano pewną metodę transformacji wskaźnika RCA, która umożliwia poprawę niektórych jego własności. Proponowana metoda wykorzystuje transformację przedmiotowego wskaźnika za pomocą rodziny funkcji wymiernych. W pracy analizowano empiryczne rozkłady unormowanego wskaźnika RCA dla towarów grupowanych zgodnie ze standardową międzynarodową klasyfikacją handlu (SITC).
EN
The Revealed Comparative Advantage Index (RCA) is used to estimate the export attractiveness and comparative advantage in the country by industry sectors or commodity groups. This measure has many disadvantages because it ranges from 0 to ∞. Its empirical distribution is strongly asymmetric and is not stable in time. The Revealed Comparative Advantage Index distribution is strongly dependent on the number of reference countries, industries and commodity groups taken under consideration. In consequence, some RCA distribution parameters are not stable. These problematic properties make its outcomes impossible to compare across time and space. The paper proposes transforming the RCA measure into a new index, ranging from –1 to 1, by using a special class of rational functions. The new measure has a symmetric distribution with a stable mean and is independent of the industry sectors or commodity groups. Empirical distributions of the adjusted RCA index are built on the basis of data on Polish export and import commodities by Standard International Trade Classification (SITC).
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Statystyki, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
  • Balassa B. [1965], Trade Liberalisation and ´Revealed´ Comparative Advantage, „Manchester School of Economics and Social Studies”, vol. 33.
  • Dalum B., Laursen K., Villumsen G. [1998], Structural Change in OECD Export Specialization Patterns: Despecialization and ‘Stickiness’, „International Review of Applied Economics”, vol. 12(3).
  • Hoen A.R., Oosterhaven J. [2006], On the Measurement of Comparative Advantage, „The Annals of Regional Science”, vol. 40(3).
  • Iapadre P.L. [2001], Measuring International Specialization, „International Advances in Economic Research”, vol. 7(2).
  • Misala J. [2011], Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa.
  • Ricardo D. [1957], Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWE, Warszawa.
  • Sobczyk M. [2000], Statystyka. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
  • Yu R., Cai J., Leung P. [2000], The Normalized Revealed Comparative Advantage Index, „The Annals of Regional Science”, vol. 43(1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f79ed8b9-9ba2-4911-af72-02854aa06442
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.