PL EN


2010 | 3 | 1 | 31-49
Article title

THE APPLICATION OF INSTITUTIONAL ECONOMICS TO ANALYSIS OF THE TRANSFORMATION OF THE POLISH ECONOMY

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to analyse the role of institutions as one of the most important factors in economic and social development. Different aspects of Polish economics are discussed in the light of the theoretical work of Arrow, von Hayek, North, Williamson and others, and conclusions are drawn.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
31-49
Physical description
Contributors
author
References
 • Arrow, K.J. (1985). Granice organizacji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
 • Coleman, J.S. (1993). Racjonalna rekonstrukcja społeczeństwa. Studia Socjologiczne, 1.
 • Dahrendorf, R. (2003). Perspektywy rozwoju gospodarczego, społeczeństwo obywatelskie i wolność polityczna. In: Danecki, J. & Danecka, M. (Eds.). U podłoża globalnych zagrożeń. Dylematy rozwoju. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Fukuyama, F. (2005). Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku. Poznań: Rebis.
 • Godłów-Legiędź, J. (2002). Doktryna społeczno-ekonomiczna Friedricha von Hayeka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hausner, J., & Marody, M. (Eds.). (2000). Jakość rządzenia: Polska bliżej Unii Europejskiej? EU-Monitoring. Kraków: Friedrich Ebert Stiftung i Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie.
 • Hockuba, Z. 1995. Droga do spontanicznego porządku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • King, L.P., & Sznajder A. (2006). The State-Led Transition to Liberal Capitalism: Neoliberal, Organizationał, World-System, and Social Structural Explanations of Poland's Economic Success. American Journal of Sociology, 3.
 • Kostro, K. (2001). Hayek kontra socjalizm. Debata socjalistyczna a rozwój teorii spoleczno-ekonomicznych Friedricha Augusta von Hayeka. Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 • Myrdal, G. (1975). Przeciw nędzy na świecie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Niskanen, W.A. (1975). Bureaucrats and Politicians. Journal of Law and Economics, 3.
 • North, D.C. (2002). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.
 • North, D.C. (2005). Understanding the Process of Economic Change. Princeton: Princeton University Press.
 • Offe, C. (1999). Drogi transformacji. Doświadczenia wschodnioeuropejskie i wschodnioniemieckie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Peters, G.B. (1995). Polityka i biurokracja państwowa. In Władza i społeczeństwo. Wybór i opracowanie J. Szczupaczyński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Polanyi, K. (1944). The Great Transformation. Beacon Hill: Beacon Press.
 • Rifkin, J. (2005). Europejskie marzenie. Warszawa: Wydawnictwo Adir.
 • Rosenberg, N. & Birdzell, L.E. (1986). How the West Grew Rich. New York: Basic Books.
 • Samuelson, P. (1980). Economics. New York: McGraw-Hill.
 • Sorman, G. (1993). Prawdziwi myśliciele naszych czasów. Warszawa: Czytelnik.
 • Stiglitz, J.E. (2004a). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Stiglitz, J. E. (2004b). Globalizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Strange, S. (1999). The Retreat of the State. The Diffusion of Power in the World Economy. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Szyszkowska, M. (2004). Zarys europejskiej filozofii prawa. Białystok: Temida 2.
 • Weber, M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Williamson, O. (1998). Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Williamson, O. (2002). The Theory of the Firm as Governance Structure: From Choice to Contract. Journal of Economic Perspectives, 3.
 • World Economic Forum. 2007. Global Competitiveness Report 2006. Geneve.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7a370be-aba6-4fda-8c1a-cd2361b74043
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.