PL EN


Journal
2013 | 4(42) | 164-167
Article title

Recenzja książki Jakuba Growca Zagregowana funkcja produkcji w ekonomii wzrostu gospodarczego i konwergencji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Modelowanie procesów produkcyjnych oraz wzrostu gospodarczego jest i będzie kluczowym problemem ekonomii, ważnym również społecznie dla poziomu i jakości życia. Za istotną zaletę książki uważam dążenie do prostoty – komplikowanie modelu tylko wtedy, gdy służy to wyraźnie określonemu przybliżaniu go do realiów procesu produkcyjnego. Za istotne należy uznać eksponowanie ograniczeń poszczególnych modeli i wskazywanie motywów, dla których stosowane są modele bardziej skomplikowane. Towarzyszy temu dyskusja wad i zalet modeli, szczególnie możliwości przejścia od mikropodstaw do zagregowanych funkcji produkcji Cobba-Douglasa, CES, translogarytmicznej, stochastycznego modelu granicznego, czyli możliwości „uzgodnienia” modelu makro z modelem mikro.
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
164-167
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7a70f9e-aaf5-4ee2-9dee-f57b01cd725d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.