Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 7 | 1 | 27-39

Article title

O kłopotach z pisownią wyrażeń z komponentem święty na podstawie pytań i odpowiedzi zamieszczonych na stronach internetowych poradni językowych

Authors

Content

Title variants

EN
The problems with spelling some expressions containing święty based on questions and answers which are posted on the language clinics’ websites

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This article presents questions about writing the part święty (Saint, Holy) in the verbal connections like Święty (or święty) Piotr (Saint Peter), Święta (or święta) Trójca (Holy Trinity), Święty (or święty) Duch (Holy Spirit), kościół św. Jana (St. John’s Church), which are addressed by users of the Polish language to the language clinics’ sites. The current rules of orthography (the capital or lowercase in phrases with święty) are not clear – so giving the correct answer may be a real problem and a challenge for language institutions. This issue is an example which shows what is the role of these clinics in the promotion of linguistic awareness.

Year

Volume

7

Issue

1

Pages

27-39

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Gdański

References

 • Rogowska-Cybulska E., Zasady pisowni polskiej w świetle pytań kierowanych do poradni językowych, „Język Polski” XCI (2011), z. 2–3.
 • Treder J., Trójca Święta czy Święta Trójca i na przykład św. Trójca (referat wygłoszony na sesji jubileuszowej pn. Dawna i współczesna polszczyzna w perspektywie deskryptywnej, normatywnej i dydaktycznej z okazji 50. rocznicy wznowienia działalności przez Oddział Gdański TMJP, druk: Polonistyczne drobiazgi językoznawcze II. Materiały sesji jubieuszowej Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego z 20 listopada 2009 r., pod red. E. Rogowskiej-Cybulskiej i M. Cybulskiego, Gdańsk 2011.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, t. 2, wyd. 2, Warszawa 2008.
 • Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E. Polański, wyd. 3 popr. i uzup., Warszawa 2010.
 • Zasady pisowni słownictwa religijnego, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, wyd. 3 popr., Tarnów 2010.
 • http://poradnia.pwn.pl.
 • http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=12047.
 • http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=1314.
 • http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=2509.
 • http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=542.
 • http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=5788.
 • http://poradniajezykowa.us.edu.pl/baza_archiwum.php?POZYCJA=220&AKCJA=&TEMAT=Ortografia&NZP=&WYRAZ=.
 • http://poradniajezykowa.us.edu.pl/baza_archiwum.php?POZYCJA=240&AKCJA=&TEMAT=Ortografia&NZP=&WYRAZ=.
 • http://www.polonistyka.fil.ug.edu.pl/?id_cat=271&id_art=1003&lang=pl.
 • http://www.polonistyka.fil.ug.edu.pl/?id_cat=271&id_art=918&lang=pl.
 • http://www.polonistyka.fil.ug.edu.pl/?id_cat=271&id_art=998&lang=pl.
 • http://www.poradnia-jezykowa.uni.wroc.pl/pj.
 • http://www.poradnia-jezykowa.uni.wroc.pl/pj/index.php/p/archiwum/ortografia/140.
 • http://www.poradniajezykowa.us.edu.pl.
 • http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemi d=45. Dostęp do wszystkich cytowanych tu źródeł internetowych: 27 czerwca 2011 r.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f7a82022-5c95-4b0f-a7ef-48f608320356
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.