Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 10 | 160-169 (10)

Article title

POLSKA WE WSPÓLNEJ POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY UNII EUROPEJSKIEJ

Authors

Content

Title variants

EN
POLAND IN THE EU COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Poland’s reaction to the proclamation in 1999 by the European Union – the European Security and Defence Policy (ESDP), was restrained, and even critical. However, after the accession to the community, the authorities of Poland have started engaging in shaping and carrying out this policy. Poland is participating in building assets and capabilities of ESDP: in the process of European rapid reaction forces generation, in creation of “battle groups”, in work of the European Defence Agency, and in building of ESDP civilian capabilities. It is engaging in the EU crisis management operations,military and civilian missions. During last years Poland is showing high activity in favour to strengthening the Common Security and Defence Policy (new name of ESDP after Lisbon Treaty); it gave the evidence of that at the time of the Presidency of the EU Council in the second half of 2011. In matters of strengthening the CSDP Poland cooperates closely with Germany and France within the framework of the Weimar Triangle.

Year

Issue

10

Pages

160-169 (10)

Physical description

Contributors

 • Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski

References

 • Deklaracja Francusko-Polskiego Szczytu w sprawie Bezpieczeństwa i Obrony, Paryż, 5 listopada 2009 roku.
 • Kawałowski M., 2007, Zaangażowanie Polski w Grupach Bojowych Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe AON”, nr 3(68), s. 54–65.
 • Kawałowski M., 2008, Polska w Europejskiej Agencji Obrony, „Kwartalnik Bellona”, nr 2, s. 30–37.
 • Lasoń M., 2008, Udział Polski w misjach pokojowych Unii Europejskiej na przykładzie misji w Demokratycznej Republice Konga i Republice Czadu, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 4, s. 229–245.
 • Rettman A., Berlin, Paris and Warsaw keen to beef up military muscle, euobserver.com, 10.12.2010.
 • Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, przyjęta przez rząd 22 lipca 2003 r., a zatwierdzona przez prezydenta 8 września 2003 r., 2003, Warszawa.
 • Szeptycki A., 2010, Ewolucja stanowisk Francji i Polski wobec Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, t. 42, nr 3–4, s. 9–31.
 • Terlikowski M. (red.), 2011, System planowania i dowodzenia misjami Unii Europejskiej.
 • Struktura, możliwości, problemy reform. Raport PISM, Warszawa, czerwiec 2011, s. 27–36.
 • Zając J., 2007, Udział Polski w misjach pokojowych i stabilizacyjnych na początku XXI wieku, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 4, s. 199–200.
 • Zając J., 2009, Bandwagoning w stosunkach polsko-amerykańskich, „Przegląd Zachodni”, nr 3, s. 168–178.
 • Zięba R., 2002, Stanowisko Polski w sprawie polityki obronnej Unii Europejskiej, „Problemy Techniki Uzbrojenia”, nr 3, s. 69–80.
 • Zięba R., 2005, Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, Warszawa, s. 46–51.
 • Zięba R., 2008, Rozwój Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony: implikacje dla Polski, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 4(IV), s. 218–220.
 • Zięba R., 2010, Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa.
 • Zięba R., 2011, Uwarunkowania polityki zagranicznej Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, t. 43, nr 1–2, s. 9–37.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1732-9639

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f7a8698a-9a9f-4a72-888c-f5b0c1a8c18a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.