PL EN


2016 | 2 | 109-117
Article title

CZAS WOLNY WYCHOWANKÓW WIOSEK DZIECIĘCYCH SOS NA PRZYKŁADZIE WIOSKI DZIECIĘCEJ W BIŁGORAJU

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
FR
Article take on the organization of free time in the SOS Children's Village in Bilgoraj. It presents an analysis of theoretical approaches of leisure and practical characteristics of the main forms of activities organized in their free time for the children. In the author's gratest interest pupils enjoy sports as a form of activity cassing emotional tension in children and learning cooperation an competition. While art classes develop manual skills and creative passions of children and adolescents. Organization of leisure activities has a positive impact on the deepening of emotional ties between pupils and teachers, as well as contribute to creating an atmosphere conducive to the establishment psychophysical development of children and adolescents in conditions close to family
EN
Article take on the organization of free time in the SOS Children's Village in Bilgoraj. It presents an analysis of theoretical approaches of leisure and practical characteristics of the main forms of activities organized in their free time for the children. In the author's gratest interest pupils enjoy sports as a form of activity cassing emotional tension in children and learning cooperation an competition. While art classes develop manual skills and creative passions of children and adolescents. Organization of leisure activities has a positive impact on the deepening of emotional ties between pupils and teachers, as well as contribute to creating an atmosphere conducive to the establishment psychophysical development of children and adolescents in conditions close to family
EN
SOS children's villages, leisture, children, youth, development interests
Keywords
Year
Issue
2
Pages
109-117
Physical description
Contributors
References
 • Famuła-Jurczak A., Mazur P., Forms of leisure activities for young people, w: Гульні і забавы ў культуры правядзення вольнага часу дзяцей і моладзі на пачатку III тысячагоддзя, red. Ул.П. Люкевіч, Брэст 2011.
 • Feliksiak J., A kiedy mają wolny czas, Warszawa 1969.
 • Górnikiewicz J. Z., Atrakcyjność form spędzania czasu wolnego- opcje młodzieży studiującej, in: Czas ukoi nas? Jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie, ed. W. Muszyński, Toruń 2014.
 • http://www.bilgoraj.pl/page/561/wioska-dziecieca-sos-w-bilgoraju.html.
 • Łobocki M., O SOS Wioskach Dziecięcych, Kraków 2011.
 • Matyjas B., Czas wolny, in: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1, ed. T. Pilch, Warszawa 2003.
 • Mazur P., Pedagogika wobec problemów socjalnych i patologii społecznych – z doświadczeń ośrodka „Oratorium św. Jana Bosco” w Soli, w: Rodziny problemowe i możliwości ich wspomagania, red. R. Stojecka-Zuber, A. Róg, Tarnobrzeg 2007.
 • Nowalska-Kapuściak D., Czas wolny czy niewolny? O znaczeniu czasu wolnego w społeczeństwie konsumpcyjnym, in: Czas ukoi nas? Jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie, ed. W. Muszyński, Toruń 2014.
 • Ogryzko-Wiewiórkowska M., Przeciwdziałanie nieprzystosowaniu społecznemu w systemie SOS Wioski Dziecięce, „Obrazy życia rodzinnego z perspektywy interdyscyplinarnej. Roczniki Socjologii rodziny” 2006.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2001.
 • Przecławski K., Czas wolny młodzieży miejskiej, in: Czas wolny dzieci i młodzieży w Polsce, ed. K. Przecławski, Warszawa 1978.
 • Reinprecht-Molden H., Der Vater der SOS-Kinderdörfer, Munich 1984.
 • Róg A., Miejsce i rola Wiosek Dziecięcych SOS we współczesnym systemie opieki kompensacyjnej nad dzieckiem, in: Rodzinne formy opieki zastępczej. Teoria i praktyka, ed. A. Roguska M. Danielak-Chomać, B. Kulig, Warszawa-Siedlce 2011.
 • Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia.
 • Statut Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
 • Węgrzynowicz J., Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, Warszawa 1971.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7ac9d04-013e-4efb-aa23-27a154fdc214
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.