PL EN


2013 | 31 | 308-317
Article title

Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Niemiec

Content
Title variants
EN
Spatial Variations in the Level of Socio-Economic Development of Germany
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W dniu 3 października 1990 roku nastąpiło zjednoczenie rozdzielonych przez okres prawie 50 lat obu części Niemiec: Niemieckiej Republiki Demokratycznej – pozostającej pod wpływem gospodarki socjalistycznej i Republiki Federalnej Niemiec – przynależącej do krajów gospodarki rynkowej. Od tego momentu na terenie nowych landów utworzonych na obszarze byłej NRD zaczęto wprowadzać gospodarkę rynkową, a władze ponownie scalonego państwa rozpoczęły proces niwelowania ogromnych różnic w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego obu części Niemiec. Celem niniejszego opracowania była analiza i ocena przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Niemiec w roku 2010, a więc 20 lat po zjednoczeniu obu państw. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w przestrzeni Niemiec nadal wyodrębnia się granica niemiecko-niemiecka i w zasadzie cały obszar byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej cechuje niższy poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. Wykazane różnice pomiędzy najlepiej i najsłabiej rozwiniętymi jednostkami administracyjnymi mogą być interpre-towane jako wyraz polaryzacji rozwoju społeczno-gospodarczego regionu Niemiec, a okres 20 lat jest jeszcze zbyt krótki, aby można mówić o małym zróżnicowaniu obu części Niemiec w odnie-sieniu do poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego.
EN
On 3 October 1990, two German states, the socialist German Democratic Republic and the capitalist Federal Republic of Germany, unified after almost 50 years of separation. In the Länder re-established in the former GDR a market economy started to be implemented and the government of the new German state launched initiatives to eliminate the huge gaps between the levels of socio-economic development in eastern and western Germany. This article analyzes and evaluates the Federal Republic of Germany with respect to spatial variations in its socio-economic development that still persisted in 2010, i.e. 20 years after official unification. The conclusion arising from the research is that the German-German border still divides the territory of the unified state and that basically the whole of the former GDR is at a lower level of socio-economic development. The highlighted differences between the best and the least developed administrative units in the country can be interpreted as an expression of polarization in its development. At the same time, though, the period of 20 years is too short to expect the differences to be small.
Year
Issue
31
Pages
308-317
Physical description
Contributors
  • Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego/Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Mikołaja Kopernika
References
  • Baehr J., Gans P., 2003, Regionale Typen ähnlicher Migrationsdynamik in Deutschland, „Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft“ nr 28 (2–4), Harald Boldt Verlag, Wiesbaden, s. 233–242.
  • Blum U., 2009, Deutsche Einheit – ein wirtschaftlicher Gewinn, “MUT – Zeitschrift für Kultur, Politik und Geschichte” nr 44 (11), s. 74–79.
  • Budnikowski T., 2004, Standard życia w obydwu częściach Niemiec [w:] Zjednoczone Niem-cy Bilans przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych (1990–2002), red. P. Kal-ka, J. Kiwerska, Studium Niemcoznawcze nr 79, Instytut Zachodni, Poznań, s. 144–161.
  • Hellwig Z., 1968, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologii podziału kraju ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, „Przegląd statystyczny”, t. 15, nr 4.
  • Kröhnert S., Klingholz R., Sievers F, Grosser T., Friemel K., 2011, Die demographische Lage der Nation. Berlin Institut für Bevölkerung und Entwicklung, Berlin.
  • Szymańska D., Środa-Murawska S., 2007, The Ageing Process in Germany from 1995 to 2002, “Economic and Environmental Studies”, No. 9, Opole, s. 109–117.
  • Szymańska D., Środa-Murawska S., Biegańska J., 2008, Germany – two demographical-ly different states?, Bulletin of Geography (socio-economic series), Nicolaus Co-pernicus University Press, Toruń, nr 10/2008, s. 85–91.
  • www.spiegel.de.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7b602ce-eb85-4b16-a7d1-fd3360b74723
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.