PL EN


2015 | 19 | 2 -6
Article title

Charakterystyczne innowacje we współczesnej polszczyźnie

Title variants
EN
Characteristic innovation in the contemporary Polish language
Languages of publication
Abstracts
EN
The article discusses synthetically four main types of innovative processes in the Polish language after 1989. They involve: borrowings from the English language, their adaptations and blending with the Polish terminology, words and colloquial expressions; morphological, semantic and idiomatic neologisms. New lexical units reflect language creativity while they are also used to reproduce the picture of the world which characterizes the language at that stage of development.
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • M. Bańko (red.), 2010, Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa.
 • S. Bąba, P. Fliciński, J. Liberek, 2013, Nowe jednostki frazeologiczne w zasobie współczesnej polszczyzny, (W:) Szkice frazeologiczne, red. nauk. G. Dziamska-Lenart, Poznań, s. 51-57.
 • W. Chlebda, 2003, Frazeologia polska okresu „przemiany i przełomu”, (w:) Współczesna polska i słowiańska sytuacja językowa. Sodobni jezykovni položaj na Poljskem in v Sloveniji, Opole, s. 151-190.
 • H. Kurkowska, 1991, Zapożyczenia semantyczne we współczesnej polszczyźnie, (w:) idem, Polszczyzna ludzi myślących, Warszawa, s. 233-247.
 • E. Mańczak-Wohlfeld, 2006, Angielsko-polskie kontakty językowe, Kraków.
 • K. Mosiołek-Kłosińska, 1999, Ślady polskich przemian po 1989 roku w słownictwie ogólnym, (w:) Polszczyzna w komunikowaniu publicznym, red. W. Gruszczyński, J. Bralczyk, G. Majkowska, Warszawa, s. 37-62.
 • B. Nowakowska, 2013, Fast food, McDonald’s, Big Brother i współczesna rzeczywistość, „Poradnik Językowy”, z. 6, s. 83-87.
 • K. Ożóg, Nowe czasy, nowy język polski, „Kwartalnik Edukacyjny” 4 (51), Rzeszów, s. 5-12.
 • E. Sękowska, 2007, Polska leksyka polityczno-społeczna na przełomie XX i XXI wieku. Słownik, Warszawa.
 • K. Waszakowa 1995, Dynamika zmian w zasobie leksykalnym najnowszej polszczyzny, „Poradnik Językowy”, z. 3, s. 1-12.
 • K. Waszakowa, 2005, Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny, Warszawa.
 • A. Witalisz, 2007, Anglosemantyzmy w języku polskim (ze słownikiem), Kraków.
 • A. Witalisz, 2007, Anglosemantyzmy jako odzwierciedlenie amerykańskich wpływów kulturowych, (w:) Komunikacja międzykulturowa: perspektywy badań interdyscyplinarnych, Język a komunikacja,19, Kraków, s. 235-244.
 • E. Worbs, A. Markowski, A. Meger, 2007, Polnisch-deutsches Wärterbuch der Neologismen. Neuer polnischer Wortschatz nach 1989, Wiesbaden.
 • R. Zimny, P. Nowak, 2009, Słownik polszczyzny politycznej po roku 1989, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7bb6519-1ed1-4929-bfa4-2b6779ed6f13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.