PL EN


2013 | 6 | 300-318
Article title

Zmierzch społeczności w Internecie jako skutek zwiększającej się kontroli indywidualnych użytkowników

Authors
Content
Title variants
PL
Rise and Fall of a Phenomenon of Communities in the Internet 300
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł opisuje tendencję do możliwej zmiany w rozumieniu i sposobie użytkowania internetowych społeczności, które funkcjonują jako główny fenomen ostatniej fazy Internetu, formując nowe środowisko szczególnie użyteczne z punktu widzenia przedsięwzięć gospodarczych. Fenomen ten jest oparty jednak na oboczności pomiędzy wspólnotą i jednostką, przy czym ta ostatnia staje się przedmiotem kontroli szczególnie ze strony rządów i korporacji. Oznacza to możliwość utraty przez nią spontaniczności i otwartości, która z kolei może wpłynąć na sposób funkcjonowania społeczności internetowych, podporządkowanych w większym stopniu czynnikom ekonomicznym. Z tego powodu stoimy prawdopodobnie u wrót nowej, odmiennej fazy opartego na nich Internetu.
EN
The article tries to prove the tendency of possible change in thinking about and using communities on the Internet. Communities are the main phenomenon of last stadium of the internet and form the new environment which is useful especially for an entrepreneurship. But it is founded on the dichotomy between the community and an individuality. The last one unfortunately has become the aim of control, especially from the side of corporations and governments. It means that individuality can lose its spontaneity and openness, which can affect the mode of functioning of the internet communities. From this moment it could rely much more on the economic factors which could cause a new, different phase of internet communities.Maciąg
Year
Issue
6
Pages
300-318
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński Zakład Zarządzania i Ekonomiki Mediów Instytut Kultury ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4. 30-348 Kraków
References
 • Benkler Y., Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność, Warszawa 2008.
 • Castells M. , Społeczeństwo sieci, Warszawa 2010.
 • Castells M., Władza komunikacji, Warszawa 2013.
 • Deibert, R. Palfrey J., Rohozinski R.l, Zittrain J., Access Controlled. The Shaping of Power, Rights, and Rule in Cyberspace, Cambridge, Massachusetts, London, England 2010.
 • Easley D., Kleinberg v, Networks, Crowds, and Markets Reasoning about a Highly Connected World, Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo, Delhi, Dubai, Tokyo 2010.
 • Governor J. , D. Hinchcliffe, D. Nickull: WEB 2.0 Architectures, O’ Reilly, Beijing, Cambridge, Farnham, Köln, Sebastopol, Taipei, Tokyo, 2009.
 • Hinchcliffe D., P. Kim, Social business by design: transformative media strategies for the connected company, San Francisco 2012.
 • Keen A., Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, Warszawa 2007.
 • Lessig L., Code. Version 2.0, BasicBooks, New York 2006.
 • Levy S., Hackers, O’Reilly Media, Beijing, Cambridge, Farnham, Köln, Sebastopol, Taipei, Tokyo, 2010 .
 • Lievrouw L.A., Livingstone S., Handbook Of New media, Social Shaping and Social Consequences of ICTs, Updated Student Edition, London 2010.
 • Subharthi P., Architectures for the Future Networks and the Next Generation Internet: A Survey, Computer Communications,UK, 15 stycznia 2011.
 • Surowiecki, J. Mądrość tłumu. Większość ma rację w ekonomii, biznesie i polityce, Gliwice 2010.
 • Tapscott D.,. Williams A. D, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Warszawa 2008.
 • WeberM.: Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin 1994.
 • Yochai B., Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność, , Warszawa 2008.
 • Zittrain J. L., The Future of the Internet — And How to Stop It, New Haven & London, 2008.
 • http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/politics/prism-collection-documents/, 26.06.2013.
 • http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/tim-bernerslee-attacks-governments-for-seriously-spying-on-the-internet-after-edward-snowden-scandal-8674614.html#, 26.06.2013.
 • http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html, 01.05.2013.
 • http://instagram.com/#, 02.05.2013.
 • https://path.com/, 02.05.2013.
 • https://opennet.net/about-oni, 03.05.2013.
 • http://www.guardian.co.uk/technology/2013/apr/28/facebook-loses-users-biggest-markets, 01.05.2013.
 • http://investor.fb.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=761090, 02.05.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7bec1a3-9330-466d-aac9-dc6d3b6c68aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.