PL EN


Journal
2018 | 1(53) | 89-98
Article title

Grzebowiska dla zwierząt w Polsce

Content
Title variants
EN
Pet cemeteries in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W niniejszym artykule podjęto tematykę miejsc pochówku zwierząt. Problem został omówiony w odniesieniu do terenu Polski na tle przykładów z zagranicy. Współczesne grzebowiska dla zwierząt powstają w naszym kraju od niedawna i mimo że cmentarze dla zwierząt są u nas stosunkowo nowym zjawiskiem, to już teraz można dostrzec ich typowe cechy przestrzenne. Autorka, na co dzień zajmująca się zagadnieniami z dziedziny architektury, starała się opisać i ocenić grzebowiska pod kątem zagadnień z interesującej ją problematyki: cech położenia, układu przestrzennego, wielkości parcel, z jednej strony unifikowania, a z drugiej – indywidualizowania grobów. W trakcie badania zjawiska, jakim są cmentarze dla zwierząt w Polsce, okazało się, że niezaspokojona potrzeba emocjonalna jest głównym motorem sprawczym ich powstawania, ważnym elementem pracy stało się więc omówienie ich genezy i formy własności.
EN
This article deals with the topic of animal burial sites. The problem was discussed referring to the territory of Poland against the background of examples from abroad. Modern pet cemeteries have been created in our country for a short time, and their issue has not been discussed in any detail so far. Despite the fact that animal cemeteries are a relatively new phenomenon in Poland, it is already possible to notice their typical spatial features. The author, who deals with issues in the field of architecture on a daily basis, tries to describe and evaluate the pet cemeteries from the following angle of interest: location, spatial layout, parcel size, unification, and, on the other hand, the individualization of graves. In the course of the study of the phenomenon of cemeteries for animals in Poland, it turned out that the unsatisfied emotional need is the main driving force behind their formation, so an important element of the work became the analysis of their genesis and form of ownership of pet cemeteries.
Journal
Year
Issue
Pages
89-98
Physical description
Contributors
 • Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
References
 • Kolbuszewski J., Cmentarze, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1996.
 • Aries P., Człowiek i śmierć, przeł. E. Bąkowska, Aletheia, Warszawa 2011.
 • Howell P., A Place for the Animal Dead: Pets, Pet Cemeteries and Animal Ethics in Late Victorian Britain, „Ethics, Place and Environment” 2002, Vol. 1, No. 1, 5–22.
 • Flippo H., The German Way of Death: Pets and Animals, „The German Way & More”, https://www.german-way.com/history--and-culture/germany/the-german-way-of-death-pets-animals/ [accessed: 8.08.2017].
 • http://petcem.com/ [accessed: 8.08.2017].
 • Derecki A., Asnières Psia wyspa na Sekwanie, „Otwarty Przewodnik Krajoznawczy”, http://www.krajoznawcy.info.pl/psia-wyspa--na-sekwanie-4593, 2.11.2012 [accessed: 9.08.2017].
 • Wołczyńska M., Psi Los: Tu godnie spoczywa 6 tys. zwierząt, http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34889,6952616,Psi_Los__Tu_godnie_spoczywa_6_tys__zwierzat.html, 22.08.2009 [accessed: 8.08.2017].
 • http://www.woodlandburialscholderton.co.uk/ [accessed: 7.08.2017].
 • Weinhardt Goldberg J., Clara Glen Pet Cemetery, „Atlas Obscura”, http://www.atlasobscura.com/places/clara-glen-pet-cemetery [accessed: 7.08.2017].
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. z 2017 r., poz. 1289, art. 7, pkt 1, podpunkt 4, pkt 3, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19961320622 [accessed: 7.08.2017].
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Dz.U. z 2016, poz. 71, art. 3.1, pkt 73, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20102131397 [accessed: 7.08.2017].
 • https://www.nps.gov/prsf/learn/historyculture/pet-cemetery.htm, 28.02.2015 [accessed: 7.08.2017].
 • http://brzozowaprzystan.pl/o-nas/ [accessed: 7.08.2017].
 • http://www.cmentarz-dla-zwierzat.pl/ [accessed: 7.08.2017].
 • http://krematoriumdlazwierzat.com/ [accessed: 7.08.2017].
 • http://www.schronisko.rybnik.pl/ [accessed: 7.08.2017].
 • http://www.cmentarz-zwierzat.pl/?page=C51_pila [accessed: 9.08.2017].
 • http://www.pgkslupsk.pl/main.asp?g=166&id=1148, 18.04.2017 [accessed: 7.08.2017].
 • http://www.mpo.torun.pl/pochowek-zwierzat-domowych,300,l1.html [accessed: 7.08.2017].
 • http://inneko.pl/polana-przyjaciol/ [accessed: 10.08.2017].
 • 07-11-2016 Cmentarz dla zwierząt w Grudziądzu, „i-TVM Grudziądz”, realizacja: P. Mroczka, zdjęcia: R. Szulc, https://www.youtube. com/watch?v=gRLoVKlbgjU, 7.11.2016 [accessed: 10.08.2017].
 • http://www.cmentarzdlazwierzat.eu/o-cmentarzu/, 2017 [accessed: 8.08.2017].
 • http://www.zawszerazem.pl/cmentarze-dla-zwierzat/, 2016 [accessed: 10.08.2017].
 • Agaciak A., Cmentarz dla zwierząt może wyglądać jak park albo ogród, http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3924479,cmentarzdla-zwierzat-moze-wygladac-jak-park-albo-ogrod-wideo,id,t.html, 6.07.2015 [accessed: 9.08.2017].
 • Obok cmentarza w Brzezince ma powstać krematorium dla zwierząt, „Dla Ciebie Tv”, https://www.youtube.com/watch?v=DbpxYHp9-2E&t=173s, 15.07.2016 [accessed: 9.08.2017].
 • http://www.tierfriedhof-muenchen.de/ [accessed: 7.08.2017].
 • https://www.pethavenburialservices.co.uk/pet-memorials [accessed: 7.08.2017].
 • Pogoda J., Cmentarz dla zwierząt w Koniku Nowym, https://www.youtube.com/watch?v=wVUUhgJibf8, 29.10.2013 [accessed: 7.08.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7bf5ce1-55d0-4e15-981d-8ca63e45ef08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.