Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4(20) | 13

Article title

Założenia angielskiej szkoły teorii stosunków międzynarodowych w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego

Content

Title variants

EN
The assumptions of the english school of the theory of international relations in the shaping of international security

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The purpose of this paper is to determine if the assumptions of the English school of the theory of international relations are capable of ensuring peaceful relations between countries in the international arena. The author presents the development of international relations on the level of economic, political and military relationships, including the discussion of problems that plague the contemporary world. The analysis of the situation of the international community in the era of globalization, including existing threats, conflicts, terrorism, as well as social and economic changes perceived in terms of security enables one to determine what influence the balance of power has on global security. The included assessment of the international situation takes into account contemporary problems, also indicating a new type of aggressor – an enemy with no legal capacity (i.e. terrorism), which is the most serious threat to the security of the contemporary world. The author also points to the new phenomenon of mass migration, which is generated by problems on the African continent, and which is a new challenge to the international community.

Contributors

 • Akademia Sztuki Wojennej

References

 • 1. Bieleń Stanisław, Stosunki międzynarodowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
 • 2. Balcerowicz Bolesław, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
 • 3. Czaputowicz Jacek, Teorie stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • 4. Cziomer Erhard, Zyblikiewicz Lubomir, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000.
 • 5. Chmielnicka A., Od migracji do integracji, Wyd. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2012.
 • 6. Dorosz Andrzej, Pastusiak Longin, Stosunki międzynarodowe teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.
 • 7. Halżak Edward, Kuźniar Roman, Stosunki międzynarodowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1994.
 • 8. Halżak Edward, Kuźniar Roman, Stosunki międzynarodowe – geneza, struktura, dynamika, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000.
 • 9. Kuźniar Zbigniew, Fronczyk Artur, Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa współczesnego świata. Wybrane aspekty, Zeszyty Naukowe WSOWL, Wrocław 2012.
 • 10. Kostecki Wojciech, Strach i potęga. Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Poltex, Warszawa 2012.
 • 11. Malendowski Włodzimierz, Mojsiewicz Czesław, Stosunki międzynarodowe, Alta 2, Wrocław 2000.
 • 12. Nowak Eugeniusz, Zarys teorii bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2015.
 • 13. Olszewski Ryszard, Bezpieczeństwo współczesnego świata, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.
 • 14. Pawłowski Jacek, Podstawy bezpieczeństwa współczesnego państwa (podmiotu) implikacje, AON, Warszawa 2015.
 • 15. Symonides Janusz, Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Scholar, Warszawa 2010.
 • 16. Wymiar bezpieczeństwa państwa w dzisiejszym świecie, praca zbiorowa, Rambler Press, Warszawa 2016.
 • 1. http://stosunki-miedzynarodowe.pl/globalizacja/1038-najwazniejsze-zagrozenia-wspolczesnego-swiata-charakterystyka-zjawisk-w-ujeciu-globalnym.
 • 2. www.msz.gov.pl.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f7c3616c-bf40-4436-b023-17f568200081
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.