PL EN


2015 | 18 | 2(67) | 117-125
Article title

Liechtenstein jako gasnący raj podatkowy

Title variants
EN
Liechtenstein as a fading tax haven
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Liechtenstein należy do najmniejszych i jednocześnie najbogatszych pod względem wielkości produktu krajowego brutto per capita państw świata. W okresie ostatniego ćwierćwiecza Liechtenstein przekształcił się w ważne międzynarodowe centrum finansowe i ze względu na niskie podatki, liberalną politykę w zakresie pozyskiwania depozytów, a przede wszystkim dzięki rygorystycznemu przestrzeganiu tajemnicy bankowej przez tamtejsze instytucje kredytowe stał się atrakcyjnym rajem podatkowym dla korporacji zagranicznych i zamożnych osób prywatnych z całego świata. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie, w jakim stopniu Liechtenstein stanowił raj podatkowy, jak on funkcjonował i jaki wpływ na jego dalsze losy będą miały nowe przepisy podatkowe i rozwiązania w zakresie tajemnicy bankowej.
EN
Liechtenstein is one of the world’s smallest and also the richest countries in terms of gross domestic product per capita. During the last quarter of a century Liechtenstein has transformed into a major international financial centre, and due to the low taxes, liberal policy regarding deposits and, above all, the rigorous observance of banking secrecy by the local credit institutions it has become an attractive tax haven for foreign corporations and wealthy individuals from all around the world. The purposes of this article are to examine the extent to which Liechtenstein was a tax haven, and answer the questions how it functioned and what impact the new tax laws and solutions for banking secrecy will exert on this country.
Year
Volume
18
Issue
Pages
117-125
Physical description
Dates
published
2015-08
Contributors
  • Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, Poland, egostomski@wp.pl
  • Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, Poland, t.michalowski@ug.edu.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7c4d6ed-9dad-46bb-aa7e-f387be865de8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.