PL EN


2018 | 2(145) | 35–48
Article title

Znaczenie zawarcia w rocie ślubowania niektórych funkcjonariuszy publicznych słów „Tak mi dopomóż Bóg” w prawie polskim i prawie kanonicznym

Authors
Content
Title variants
EN
The signifi cance of including the words “So help me God” in the oath of some public officials in Polish and canon law
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
A vow is a ceremonial oath, by which a person taking the offi ce pledges to abide by the social and national values named therein. In most cases, an oath may be taken with the additional sentence “So help me God”. It constitutes a specifi c part of the oath, as it is not obligatory, but refers to the sphere of religion, which in the modern states — including Poland — is separated from the sphere of state. The discussed words are one of the forms of expressing religious beliefs by public officials, serving to strengthen the state order with the values they represent. Of importance are regulations of the rights of churches and other religious organizations. The example of canon law in the Catholic Church proves that a reference to one’s own feelings and religious values does not result in the Church’s legal interference in the performance of state tasks, as canon law emphasizes primarily the moral dimension of the obligation to fulfil the pledged obligations, while the criminal law consequences under canon law are borne only by an oath made before a church offi cial and an oath the violation of which would cause general indignation.
Keywords
Year
Issue
Pages
35–48
Physical description
Contributors
References
 • 1. Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • 2. Bellinger G., Leksykon religii świata, Wiedza Powszechna, Warszawa 1999.
 • 3. Brzozowski W., Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji RP, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • 4. Drobny W., Mazurczyk M., Zuzankiewicz P., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • 5. Drobny W., Mazurczyk M., Zuzankiewicz P., Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • 6. Encyklopedia Kościoła, t. I A–K, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2004.
 • 7. Prawo o ustroju sądów powszechnych, red. A. Górski, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • 8. Jemielity W., Przysięga władcom Królestwa Polskiego z udziałem duchowieństwa katolickiego, „Prawo Kanoniczne” 2002, nr 3–4.
 • 9. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1, red. J. Krukowski, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Poznań 2005.
 • 10. Lempa F., Kompetencje, uprawienia i obowiązki w Kościele katolickim, Temida 2, Białystok 2013.
 • 11. Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Wolters Kluwer, Kraków 2011.
 • 12. Maroń G., Instytucja ślubowania sędziowskiego w polskim porządku prawnym, „Studia Prawnicze” 2011, z. 3–4.
 • 13. Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 1 A–C, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1998.
 • 14. Piechowiak M., Negatywna wolność religijna i przekonania sekularystyczne w świetle sprawy Lautsi przeciwko Włochom, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 5.
 • 15. Konstytucja RP, t. I, Komentarz. Art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek L., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.
 • 16. Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • 17. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 • 18. Syryjczyk J., Kanoniczne prawo karne. Część szczególna, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2003.
 • 19. Syryjczyk J., Sankcje w Kościele. Część ogólna. Komentarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008.
 • 20. Świętochowska E., Adwokacka klauzula sumienia, <http://www.prawnik.pl/wiadomosci/adwokaci/artykuly/804313,adwokacka-klauzula-sumienia.html>.
 • 21. Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, LIBER, Warszawa 2008.
 • 22. Zieliński J., „Służąc wspólnocie samorządowej” — z problematyki prawa pracowników samorządowych, „Samorząd Terytorialny” 2014, nr 7–8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7c54556-14d5-4a6a-80fa-a7150184b08e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.