PL EN


2013 | 4 | 8 | 15-50
Article title

Europeizacja – próba systematyki i konceptualizacji podejść badawczych

Authors
Content
Title variants
EN
Europeanization – an Attempt to Systematize and Conceptualize Research Approaches
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article attempts to systematize and delimit the process of Europeanization as a scientific term. The three main conceptual approaches to research on the process of Europeanization are discussed (namely bottom-up, top-down and the circular approach). The various research results on the phenomenon of Europeanization have been analyzed, which has resulted in highlighting four main research approaches (the polyvalent approach, casual approach, process approach and effect approach). The dimensions in which the Europeanization processes occur are also indicated by highlighting and analyzing the ten main dimensions, both economic and non-economic processes, of the Europeanization. It also undertakes a contextual analysis of Europeanization in relation to the processes of globalization and the internationalization of world economy.
PL
W artykule podjęto próbę systematyki i delimitacji procesu europeizacji jako pojęcia naukowego. Przedyskutowano trzy główne konceptualne podejścia badawcze do procesu europeizacji (podejście odgórne, podejście oddolne oraz podejście zintegrowane). Analizie poddano badania fenomenu europeizacji, wyróżniając cztery podstawowe podejścia badawcze (ujęcie poliwalentne, ujęcie kazualne, ujęcie czynnościowe, ujęcie skutkowe). Wskazano również płaszczyzny, na których zachodzą procesy europeizacji, wyróżniając i analizując dziesięć podstawowych wymiarów europeizacji zarówno ekonomicznej, jak i pozaekonomicznej. Dokonano także analizy kontekstualnej europeizacji na tle procesów globalizacji i internacjonalizacji gospodarki światowej.
Year
Volume
4
Issue
8
Pages
15-50
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7c5ff2a-fc0c-4c2d-9947-03ed93e6f961
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.