PL EN


2012 | 80 | 4 | 477-492
Article title

Biblioteki akademickie: obszary kooperacji

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Academic Libraries: Areas of Cooperation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Teza – Biblioteki akademickie muszą podjąć szeroko rozumianą współpracę wewnątrz uczelni i poza nią. Metody – Obserwacja. Analiza zdarzeń i piśmiennictwa. Predykcja. Wnioski – Istnieje konieczność współdziałania bibliotek w tej samej uczelni i wygenerowania organizacyjnej struktury sieci. Potrzebna jest również współpraca z pracownikami nauki, w różnych formach, w zakresie wspierania dydaktyki oraz badań – z wzajemnym zrozumieniem pożytków. Oczekuje się ponadto otwarcia na szeroką publiczność, z wykorzystaniem współpracy z biblioteki publicznymi.
EN
Objective – Academic libraries need to cooperate with their mother institutions and beyond them. Methodology – Observation. Analysis of events and literature. Predictions. Conclusions – Libraries of one tertiary institution need to cooperate and acquire the organizational structure of a network. They should broadly cooperate with scholars as regards the support for didactics and research with mutual understanding of available benefits. Moreover, academic libraries are expected to cooperate with public libraries to answer the needs of general public.
Year
Volume
80
Issue
4
Pages
477-492
Physical description
Contributors
 • Institute of Library and Information Science, Jagiellonian University
References
 • Achmatzjanowa, Roza (2011). Razwitje biblioteczno-informacjonnych technołogii wuzowskoj biblioteki w usłowijach reformirowanija sistemy obrazowanija. Rumiancewskije cztienija’11. Moskwa: Paszkow dom, T. 1, s. 25-29.
 • Ally, Mohamed (2012). Education for all with mobile technology: the role of libraries. W: M-libraries 3. Transforming libraries with mobile technology. London: Facet Publishing, pp. 1-10.
 • Anderson, Charles, A.; Sprankle, Peter (2006). Reference librarianship. Notes from the trenches. Binghamton: The Haworth Information Press.
 • Anthony, Paul; Roberts, Amanda (2006). Library instruction. In: New librarian, new job. Practical advice for managing the transition. Lanham: The Scarecrow Press Inc., pp. 52-61.
 • Bagrowa, Irina (2004). Nacjonalnyje biblioteki i problemy razwitja bibliotecznowo dieła za rubieżom w konce XX – naczale XXI wieka. Moskwa: Paszkow dom.
 • Burton, Melody (2005). All or nothing at all: the consequences of pushing electronic resources to the desktop. In: Last one out turn off the lights. Is this the future of American and Canadian libraries? Lanham: The Scarecrow Press, pp. 108-122.
 • Carr, Reg (2007). The academic research library in a decade of change. Oxford: Chandos Publishing.
 • Castro, Paola de (2009). Libraries of Babel. A toolkit of effective communication. Oxford: Chandos Publishing.
 • Chu, Felix, T. (2005). There’s another way to do it. Reflections on librarianship. Lanham: The Scarecrow Press.
 • Coombs, Karen A.; Avellano, Veronica; Bennett, Miranda; Dessler, Robin; Vacek, Rachel (2010). Piloting mobile services at University of Houston libraries. In: M-libraries 2. A virtual library in everyone’s pocket. London: Facet Publishing, pp. 51-58.
 • Creaser, Claire (2011). Scholarly communication and access to research output. In: Libraries and society: role, responsibility and future in age of change. Oxford: Chandos Publishing, pp. 53-66.
 • Cullen, Rowena; Chawner, Brenda (2009). Institutional repositories in tertiary institutions: access, delivery and performance. In: Beyond the campus walls. Westport: Libraries Unlimited, pp. 113-144.
 • Dillon, Dennis (2002). Strategic marketing of electronic resources. In: Strategic marketing and information science. Binghamton: The Haworth Information Press, pp. 117-134.
 • Dolan, John (2011). From people flows to knowledge flows. In: Libraries and society: role, responsibility and future in age of change. Oxford: Chandos Publishing, pp. 35-51.
 • Durcan, Tony (2011). The future of and for library and information services: a public library view. In: Libraries and society: role, responsibility and future in an age of change. Oxford: Chandos Publishing, pp. 327-340.
 • Dworkina, Margarita (2009). Biblioteczno-informacjonnaja diejatielnost’? Moskwa: Izdatielstwo FAIR.
 • Fabian, Bernard (1996). Kniga, biblioteka i humanitarnyje naucznyje issledowanija. Sankt-Pietierburg: Biblioteka Rossijskoj Akademii Nauk.
 • Giren, Lisa, M.; Julien, Heidi (2005). Finding common ground: an analysis of librarians’ expressed attitudes towards faculty. In: Relationships between teaching faculty and teaching librarians. Binghamton: The Haworth Information Press, pp. 25-38.
 • Gmiterek, Grzegorz (2012). Biblioteka w środowisku społecznościowego internetu. Biblioteka 2.0. Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Gorman, Michael (2003). The enduring library. Technology, tradition and the quest for balance. Chicago: American Library Association.
 • Gregory, Vicki, L. (2011). Collection development and management 21st century library collections. An introduction. New York: Neal-Schuman Publishers Inc.
 • Hansen, Mary, Ann; Modrow, William, M. (2006). Reference services. In: New librarian, new job. Practical advice for managing the transition. Lanham: The Scarecrow Press Inc., pp. 41-52.
 • Hawkins, Kevin (2007). Naucznaja biblioteka kak izdatielstwo: opyt micziganskowo uniwersiteta. W: Rumiancewskije cztienija 2007. Moskwa: Paszkow dom, s. 367-372.
 • Heery, Mike; Morgan, Steeve (1996). Practical strategies for the modern academic library. London: Aslib.
 • Helmstuttler, Brenna (2006). Liaison services. In: New librarian, new job. Practical advice for managing the transition. Lanham: The Scarecrow Press Inc., pp. 74-80.
 • Hixson, Carol (2007). How to implement an institutional repository. In: Mile-high views: surveying the serials vista. Binghamton: The Haworth Information Press, pp. 37-54.
 • Hudzik, Krystyna (2009). Zmiany w strukturze organizacyjnej bibliotek uniwersyteckich w Niemczech. "Biblioteka" R. 7, s. 95-105.
 • Hufford, John, R. (2004). User instruction for distance students: Texas Tech University system’s main campus library reaches out to students at satellite campuses. In: The eleventh off-campus library services conference proceedings. Binghamton: The Haworth Information Press Inc., pp. 153-165.
 • Hunt, Christopher, J. (1990). The relationship between the academic library and its parent institution. In: Academic library management. London: The Library Association, pp. 7-13.
 • Jasiewicz, Justyna (2012). Analiza SWOT poziomu kompetencji informacyjnych i medialnych polskiego społeczeństwa w oparciu o istniejące badania społeczne. W: Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna i informacyjna w Polsce – raport otwarcia. Warszawa: Fundacja Nowoczesna Polska, s. 21-68. [dokument elektroniczny].
 • Jazdon, Artur (1993). Nowoczesna organizacja bibliotek szkoły wyższej na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. "Roczniki Biblioteczne" z. 1/2, s. 3-15.
 • Jenkins, Paul, O. (2005). Faculty – librarian relationships. Oxford: Chandos Publishing.
 • Krajewska, Anna (2003). Wyzwania wobec uniwersytetu XXI wieku. W: Uniwersytet – między tradycją a wyzwaniami współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 69-83.
 • Law, Derek (2010). Waiting for barbarians: seeking solutions or waiting for answers? In: Envisioning future academic library services. Initiatives, ideas and challenges. London: Facet Publishing, pp. 1-13.
 • Lewis, Martin (2010). Libraries and the management of research data. In: Envisioning future academic library services. Initiatives, ideas and challenges. London: Facet Publishing, pp. 144-168.
 • Lidman, Tomas (2008). Scientific libraries. Past development and future changes. Oxford: Chandos Publishing.
 • Lippincott, Joan, K. (2005). New library facilities: opportunities for collaboration. In: Libraries within their institutions: creative collaborations. Binghamton: The Haworth Information Press, pp. 147-157.
 • MacKellar, Pamela, H. (2008).The accidental librarian. Medford: Information Today, Inc.
 • Malak, Piotr (2012). Indeksowanie treści. Porównanie skuteczności metod tradycyjnych i automatycznych. Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Martin, Lowell, A. (1984). Organizational structure of libraries. Matuchen: The Scarecrow Press.
 • McAdoo, Monty, L. (2010). Building bridges. Connecting faculty, students and college library. Chicago: American Library Association.
 • McCain, Ted; Jukes, Ian; Crocket, Lee (2010). Living on the future edge. Windows on tomorrow. Kelowna, 21st Century Fluency Project Inc.
 • McCook, Kathleen, de la Pena (2004). Introduction to public librarianship. New York: Neal-Schuman Publishers, Inc.
 • Mehla, R. D. (2012). The academic libraries of future. In: Library services. Challenges and solutions in digital era. New Delhi: Ess Ess Publications, pp. 70-74.
 • Neely, Teresa, Y. (2006). Information literacy assessment. Standards-based tools and assignments. Chicago: American Library Aassociation.
 • Onackaja, Anastasja (2010). Innowacjonnaja diejatielnost’ wuzowskich bibliotek. W: Innowacji w bibliotekach. Moskwa: Paszkow dom.
 • Oyston, Edward (2011). The modern academic library. In: Libraries and socjety. Role, responsibility and future in age of change, Oxford: Chandos Publishing, pp. 165-178.
 • Salo, Dorothea (2007). Academic libraries as scholarly publishers In: Information tomorrow. Reflections on technology and the future of public and academic libraries. Medford: Information Today Inc., pp. 55-68.
 • Shank, John, D.; Bell, Steven, J. (2007). Librarianship + technology + instructional design = blended librarian. In: Information tomorrow. Reflections on technology and the future of public and academic libraries, Medford: Information Today Inc., pp. 173-191.
 • Shreeves, Sarah, L. (2009). „Cannot predict now”: the role of repositories, the future of journal. In: The future of the academic journal, Oxford: Chandos Publishing, pp. 197-211.
 • Singh, Jagtar (2012). Information Literacy: the lifeline of lifelong learning. In: Library services. Challenges and solutions in digital era. New Delhi: Ess Ess Publications, pp. 1-17.
 • Sowremiennaja uniwersitetskaja biblioteka: modernizacja, uprawlenije, kaczestwo. Moskwa: Logos.
 • Swan, Alma (2011). Institutional repositories – now and next. In: University libraries and digital learning environments. Farnham: Ashgate Publishing Limited, pp. 119-133.
 • Teskey, John (2005). The challenges of our success: consequences of pushing to the desktop. In: Last one out turn off the lights. Is this the future of American and Canadian libraries? Lanham: The Scarecrow Press Inc., pp. 96-107.
 • Tichonowa, Ludmiła (2007). Sistema naucznych komunikacji i biblioteki. W: Rumiancewskije cztienija 2007, Moskwa: Paszkow dom, s. 335-341.
 • Tomaiuolo, Nicholas, G. (2012). Ucontent. The information professional’s guide to user-generated content. Medford: Information Today Inc.
 • Woźniak-Kasperek, Jadwiga (2011). Wiedza i język informacyjny. Warszawa: Wydaw. SBP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7d9ef13-b2e6-4b4d-b450-6371edd9777c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.