PL EN


2006 | 9 | 73-82
Article title

Struktura funkcjonalno-przestrzenna wybranych terenów przemysłowych Poznania

Content
Title variants
EN
Spatial-functional structure of selected industrial areas in the city of Poznań
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
An analysis is provided of the spatial-functional structure of the area of Główna, Zawady, Gdyńska and Bałtycka streets in Poznań. This region of the city is unique. On the one hand, it contains particularly valuable architectural forms, often of historical and cultural merit, and several interesting natural-landscape features passing into historical structural wedges of urban greenery. On the other hand, however, there are also storehouses as well as manufacturing and service shops there, often side by side with residential housing. The area displays a mix of functions and building forms, a deteriorating state of repair of the buildings, a vandalised urban environment, and advancing processes of ageing and depreciation. The paper is concluded with a presentation of the measures devised to transform the area that have been outlined in the Study of determinants and directions of the spatial development of the city of Poznań and the authors’ own observations.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
References
 • Chabierska H., Radomska A. 2003, Zabytkowe centrum Sopotu, „Miasto”, nr 2, Poznań, s. 24–27.
 • Chorżelewska K. 2004, Rewitalizacja dużym wyzwaniem, „Wspólnota”, nr 22, Warszawa, s. 8–9.
 • Cyrankiewicz M., Mościcki B. 2004, Europejska konferencja na szmulkach, „Wspólnota”, nr 20, Warszawa, s. 30–31.
 • Domański B. 2000a, Tereny poprzemysłowe w miastach polskich – kierunki i bariery przekształceń, [w:] XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Miasto postsocjalistyczne, organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, Łódź.
 • Domański B. 2000b, Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach, [w:] Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja. Odnowa miast, red. Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Geissler, Kraków.
 • Dziekoński O. 2004, Rewitalizacja czyli planowanie przebudowy miast, [w:] Rewitalizacja miast (Urban Regeneration), Materiały konferencyjne I międzynarodowej konferencji pt.: „Rewitalizacja urbanistyczna miast polskich. Rola architekta”, red. O. Dziekoński, K. Baczyński, Poznań, Wydawnictwo „area”, s. 17–22.
 • Grobelny R. 2004, [przemówienie otwierające I międzynarodową konferencję] Rewitalizacja urbanistyczna miast polskich. Rola architekta, [w:] Rewitalizacja miast (Urban Regeneration).
 • Materiały konferencyjne I międzynarodowej konferencji pt. „Rewitalizacja urbanistyczna miast polskich. Rola architekta”, red. O. Dziekoński, K. Baczyński, Poznań, Wydawnictwo „area”, s. 7–8.
 • Leśniewska D. 2002, Główna i Zawady we współczesnych planach rozwoju miasta Poznania, „Kronika Miasta Poznania”, nr 2, Wydawnictwo Miejskie, Poznań, s. 352–363.
 • Kaczmarek S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kołodziejczyk P. 2003, Początek wielkiej rewitalizacji, „Miasto”, nr 2, Poznań, s. 12–14.
 • Komża J. 2003, Nowa wizja rozwoju, „Miasto”, nr 2, Poznań, s. 28–29.
 • M.K. 2003, Nowy Stary Browar, „Miasto”, nr 2, Poznań, s. 15–17.
 • Poznań 2002. Raport o stanie miasta, www.poznan.pl/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7e4d637-2c8f-4726-8f72-92ca28973325
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.