PL EN


2018 | 28 | 1 English Online Version | 57-77
Article title

Tobacco Taxation in Old-Time Poland

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article deals with taxation of tobacco and tobacco products in the Polish-Lithuanian Commonwealth. After tobacco was imported into Poland, its use spread extremely quickly; initially it was used as snuff, and from the 18th century onwards, smoking in pipes became prevalent. Importantly, tobacco and tobacco products were then regarded as a medicine to prevent and cure almost all diseases. Duties on tobacco/snuff were first imposed in 1643 in the Grand Duchy of Lithuania, and in the Crown tobacco monopoly was introduced in 1659. From that time, tobacco/snuff duties were imposed regularly in Lithuania; in the Crown duty on these products was imposed once again in 1677, and then in the 1690s tobacco monopoly ended throughout the Polish Republic. The issue was revived only in the times of King Stanisław August Poniatowski, when tobacco monopoly was introduced, initially managed by a private company called Kompania Tabaczna, and then, in the 1690s, by the state-owned Manipulacja Tabaczna. However, over the whole period under consideration, revenues from tobacco/snuff taxation were relatively small.
Contributors
 • Faculty of Law and Administration, Nicolaus Copernicus University in Toruń
References
 • [no author]. O prześladowaniu dawnych palaczy. Accessed April 7, 2017. http://www.wycinki, olejow.pl/?p=6685.
 • Dziubiński, Andrzej. “Z dziejów nałogu tytoniowego i produkcji wyrobów nikotynowych w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku.” Kwartalnik Historyczny 105, no. 2 (1998): 33–51.
 • Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, edited by Antoni Mączak, 2:436. Warsaw: Wiedza Powszechna, 1981.
 • Grzybowski, Andrzej. “Historia tytoniu w Europie.” Herba Polonica 52, no. 4 (2006): 146–52.
 • Kitowicz, Jędrzej. Opis obyczajów za panowania Augusta III, edited by Roman Pollak. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1951.
 • Korzon, Tadeusz. Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764–1794). Badania historyczne ze stanowiska ekonomicznego i administracyjnego. Vol. 2. Warszawa: S. Sikorski, 1897.
 • Łaszewski, Ryszard. Wiejskie prawo karne w Polsce w XVII i XVIII wieku. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 1988.
 • Morawiec, Norbert. “Owce, rekruci i machorka. Wokół Zbioru prac i materiałów Mychajła Zubrzyckiego.” Orientalia Christiana Cracoviensia 7 (2015): 117–37.
 • Rybarski, Roman. Skarb i pieniądz za Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 1939.
 • Rybarski, Roman. Skarbowość Polski w dobie rozbiorów. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1937.
 • Sessya 174. Accessed April 7, 2017. http://www.wbc.poznan.pl/Kontent/32995/174.html.
 • Suski, Piotr. “Akcje polskich spółek akcyjnych w XVIII wieku—analiza historycznoprawna, część I.” Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 5 (2012): 149–62.
 • Szkutnik, Piotr. “Spór mieszczan w Uniejowie o fajkę z tytoniem w 1763 roku.” Biuletyn Uniejowski 4 (2015): 63–72.
 • Trzaski, Everta i Michalskiego Encyklopedia staropolska, edited by Aleksander Brückner. Vol. 2. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.
 • Weinert, Aleksander. Starożytności Warszawy, 2nd series. Vol. 5. Warszawa: Druk. Banku Polskiego, 1854.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7e5fb40-d7fa-4352-9390-201b152c0035
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.