PL EN


2010 | 2(10) | 7-14
Article title

Profesor Krystyna Pisarkowa (30 I 1932 – 27 II 2010)

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków
References
  • BOBROWSKI I., 2003, Od predykatywności określeń do wspólnoty fatycznej, [w:] Anabasis.Prace ofi arowane Profesor Krystynie Pisarkowej, red. I. Bobrowski, Kraków, s. 5–6.http://dziennik.krakow.pl/pl/aktualnosci/kultura/1001890-wyliczanki-nietypowego-belfra.html,,0:pag:2, dostęp 4.03.2010.
  • Encyklo pedia Krakowa, Warszawa–Kraków 2000.
  • LOTMAN J. M., 1976, Wykłady z poetyki strukturalnej, tłum. i oprac. S. Balbus, [w:] Współczesnateoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, t. II:Strukturalno-semantyczne badania literackie. Literaturoznawstwo porównawcze.W kręgu psychologii głębi i mitologii, Kraków.
  • PISARKOWA K., 2000, Bronisław Piłsudski – w Krakowie: Trzecie międzynarodowe sympozjum,„Język Polski” LXXX, s. 132–136.
  • URBAŃCZYK S., 1978, hasło: Krystyna Pisarkowa, [w:] Encyklopedia wiedzy o języku polskim,red. S. Urbańczyk, Wrocław.
  • URBAŃCZYK S., 1991, hasło: Krystyna Pisarkowa, [w:] Encyklopedia języka polskiego, red.S. Urbańczyk, Wrocław.
  • URBAŃCZYK S., 1994, Krystyna Pisarkowa w roli jubilata, [w:] K. Pisarkowa, Z pragmatycznejstylistyki, semantyki i historii języka. Wybór zagadnień, Kraków.
  • URBAŃCZYK S., 1999, Z miłości do wiedzy. Wspomnienia, Kraków.www.sadeczanin.info/aktualnosci/2380, dostęp 2.02.2010.
  • ZŁOTA KSIĘGA: Złota księga nauki polskiej. Naukowcy Zjednoczonej Europy, red. K. Pikoń,A. Sokołowska, Gliwice 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7ee701c-ff9b-4ba2-bf5e-e50f56c9ab4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.