PL EN


2018 | 21 | 2(79) | 53-62
Article title

Polityka regulowania zobowiązań i pozyskiwania należności jako metoda finansowania działalności gospodarczej

Title variants
EN
Policy of settling liabilities and acquiring receivables as a method of business activity financing
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia problematykę związaną z kredytem kupieckim jako jednym ze sposobów finansowania działalności gospodarczej. Problem kredytu kupieckiego poddaje się analizie zarówno w odniesieniu do udzielającego, jak i korzystającego. W pierwszej części analizuje się typologię kredytów konsumenckich, w kolejnych porusza się problem wiarygodności kontrahenckiej w obrocie gospodarczym.
EN
The article discusses the issues related to the trade credit as one of the methods of financing business operations. The problem of trade credit is analyzed both in relation to the grantor and the user. In the first part, the typology of consumer loans is analyzed, in the following part the problem of contractor reliability in the course of trade is discussed.
Year
Volume
21
Issue
Pages
53-62
Physical description
Dates
published
2018-08
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Zarządzania Operacyjnego i Marketingu, ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Poland
References
 • Bauer A,, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, WSPiZ, Warszawa 2004.
 • Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004.
 • Chomicki K., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 • Czekaj J., Dresler Z., Wybrane problemy udzielania kredytu kupieckiego, „Rachunkowość” 2001, nr 9.
 • Kukiełka J., Matusiak M., Jaworski J., Odzyskiwanie należności pieniężnych, C.H.Beck, Warszawa 2003.
 • Matusiak M., Zarządzanie należnościami w małym i średnim przedsiębiorstwie, PARP, Warszawa 2004.
 • Michalczyk L., Ochrona konsumenta w aspekcie tworzenia prawa konsumenckiego w UE, „Zeszyty Naukowe. Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej” 2012, nr 1.
 • Michalczyk L., Perspektywy rozwoju e-commerce w Polsce, „Handel Wewnętrzny” 2012, nr 6.
 • Michalczyk L., Prawna upadłość konsumencka (bankructwo) w aspekcie ekonomiczno-socjologicznej „moralności płatniczej”, „Handel Wewnętrzny” 2011, nr 6.
 • Napierała B., Polityka windykacji należności, Warszawa 2002.
 • Nowak E., Bezpieczny obrót gospodarczy czyli jak ograniczać ryzyko handlowe w transakcjach krajowych i eksportowych. Poradnik dla przedsiębiorców, PARP, Warszawa 2008.
 • Nowak E., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1997.
 • Spigarska E., Raportowanie na potrzeby dyrektywy wypłacalność II, DWNZ „Kniwskij Nacionalnyj Uniwersytet im. Wadima Getmana”, 2016.
 • Spigarska E., Ujęcie wartości firmy w prawie bilansowym i podatkowym, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2011, z. 4, cz. 6.
 • Stępniewski J., Audyt i diagnostyka firmy, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 2, PWN, Warszawa 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7f327be-5176-409f-8a0c-407350eed695
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.